Du är här: Start/Uppleva & Göra/Kultur/Kulturstöd

Kulturstöd

Kommunen stödjer det ideella kulturarbetet med bidrag. Som kulturförening kan man få ekonomiskt stöd för det ideella arbetet genom arrangemangsbidrag, projektbidrag och verksamhetsbidrag.

Här följer en sammanfattning av de olika stöden. Mer information finns i broschyren "Bidragsregler". Där finns också de normer och kriterier som används för beslut om stödet till föreningar.

Ansökningsblanketter finns i blankettarkivet (se länkar till höger).

Kulturarrangemang

Stöd för arrangemang inom de olika konstområdena som konst, teater, dans, musik och litteratur. Med arrangemang menas exempelvis en konsert, en föreställning, en utställning eller något annat som spelas eller visas för publik. Främst stöds arrangemang med professionella utförare, som skådespelare, musiker eller konstnärer. Arrangemanget ska vara offentligt och rikta sig till allmänheten.

Förlusttäckningsstöd är en form av stöd till arrangemang. Stödet betalas ut i efterskott ifall arrangemanget gått med förlust.

Arrangemangsstödet kan sökas av alla föreningar när som helst under året.

Kulturprojekt

Stödet är till för projekt inom konstområdena, som ordets, scenens, bildens och tonens. Stödet ska inspirera till så varierade aktiviteter som möjligt. Stödet ger möjligheter till försök och utveckling inom kulturområdet.

Ansökan sker senast 15 november året innan stödet betalas ut.

Projektstöd till Hembygdsföreningar

Stödet är till för enskilda projekt med ett tydligt mål och med en start, förlopp och ett avslut. Projektet kan exempelvis handla om utveckling av verksamheten, utgivning av hembygdslitteratur eller ett samarbete med andra föreningar med mera. Projektägaren ska undersöka möjlighet till kompletterande finansiering.

Ansökan sker senast 15 november året innan bidraget betalas ut.

Verksamhetsstöd

Meningen med stödformen är att stödja långsiktig kulturell och konstnärlig verksamhet som vänder sig till allmänheten. Verksamhetsstödet är till för långsiktiga och stabila verksamheter som bedöms ge kommunens medborgare kultur av kvalitet. Verksamheten ska ske inom områden såsom ordets, scenens, bildens och tonens.

Ansökan sker senast 1 oktober året innan stödet betalas ut.

Sidan uppdaterad 1 augusti 2019 Kommentera sidan