Du är här: Start/Uppleva & Göra/Kultur/Kulturstöd

Kulturstöd

Kommunen stödjer det ideella kulturarbetet i form av olika bidrag. Som kulturförening kan ni få ekonomiskt stöd till ert ideella arbete genom arrangemangsbidrag, projektbidrag och verksamhetsbidrag.

Här följer en sammanfattning av de olika stöden. Mer information finns i broschyren "Bidragsregler". Där finns också de normer och kriterier som används för beslut om de olika stöden. Från och med hösten 2020 ska alla ansökningar ske via Interbook Go. Här registrerar ni er förening, samlar alla relevanta dokument och bilagor, samt ansöker om de bidrag som för tillfället är utlysta.

Om ni behöver hjälp med Interbook Go finns handledning här.

Kulturarrangemang

Stöd till arrangemang inom de olika konstområdena som konst, teater, dans, musik och litteratur. Med arrangemang menas exempelvis en konsert, en föreställning, en utställning eller något annat som spelas eller visas för publik. Främst stöds arrangemang med professionella utförare, som skådespelare, musiker eller konstnärer. Arrangemanget ska vara offentligt och rikta sig till allmänheten.

Förlusttäckningsstöd är en form av stöd till arrangemang. Bidraget betalas ut i efterskott ifall arrangemanget gått med förlust.

Arrangemangsstödet kan sökas av alla föreningar när som helst under året. Dock alltid innan arrangemanget äger rum.

Kulturprojekt

Detta stöd är till för projekt inom konstområdena, såsom ordets, scenens, bildens och tonens. Stödet ska inspirera till så varierade aktiviteter som möjligt och ge möjligheter till försök och utveckling inom kulturområdet.

Ansökan sker senast 15 november året innan bidraget betalas ut.

Projektstöd till Hembygdsföreningar

Stödet är till för enskilda projekt med ett tydligt mål och med en start, förlopp och ett avslut. Projektet kan exempelvis handla om utveckling av verksamheten, utgivning av hembygdslitteratur eller ett samarbete med andra föreningar med mera. Projektägaren ska undersöka möjlighet till kompletterande finansiering.

Ansökan sker senast 15 november året innan bidraget betalas ut.

Verksamhetsstöd

Meningen med stödformen är att stödja långsiktig kulturell och konstnärlig verksamhet som vänder sig till allmänheten. Verksamhetsstödet är till för långsiktiga och stabila verksamheter som bedöms ge kommunens medborgare kultur av kvalitet. Verksamheten ska ske inom områden såsom ordets, scenens, bildens och tonens.

Ansökan sker senast 15 november året innan stödet betalas ut.

Föreningsbidrag

Det finns flera föreningsbidrag att ansöka om som kan relatera till kulturarbete. Här hittar du samtliga föreningsbidrag och dess kriterier. 

Sidan granskad 12 augusti 2021 Kommentera sidan