Ordningsregler för sporthallar

Hjälp oss att efterleva nedanstående ordningsregler och därmed förbättra ordningen i hallarna till allas trevnad! Tänk på hur du själv vill att anläggningen ska se ut när du kommer nästa gång.

Anläggningen får ej beträdas innan ansvarig ledare har anlänt och ej före utsatt upplåtelsetid.

  • Ansvarig ledare ska alltid finnas. Ledaren ansvarar för sin grupp både på och utanför planen vid träning och match.
  • Ansvarig ledare ska ovillkorligen vara den som lämnar hallen och omklädningsrummen sist av alla.
  • Ansvarig ledare ska tillse att hall och omklädningsrum är i god ordning, d.v.s. att flaskor, burkar, papper och dylikt plockas upp från golv och slängs i där för avsedda papperskorgar.
  • Det är ej tillåtet att beträda hallgolvet eller inre delen av omklädningsrummen (innanför överstigningsbänken) med ytterskor.
  • Hallen och övriga utrymmen får endast beträdas med gymnastikskor/sportskor med sula som inte färgar av sig.
  • Redskap ska hanteras varsamt och efter användandet återställas på respektive plats.
  • Redskap avsedda för utomhusbruk får inte användas inomhus.
  • Uppkommer skador på material och inredning ska detta omgående rapporteras till resp. vaktmästare.
  • Rökning, användning av snus och förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjudet i anläggningen. Det är inte heller tillåtet att använda sig av dopningsmedel eller metoder som är förbjudet enl RF:s stadga § 100.
  • Hyresgäst som inte följer gällande ordningsregler riskerar att bli avstängd.
Sidan granskad 30 juli 2019 Kommentera sidan