Stora alvarleden

Stora alvarleden är en cirka 13 kilometer lång cykelbar vandringsled som följer en gammal färdväg tvärs över Stora alvaret, från Karlevi till Frösslunda och vidare till Resmo-/Stenåsavägen.

En delsträcka av denna leden är Ekelundaleden som tar dig norrut till Ekelunda by och vidare till Dröstorps ödeby. Leden går över Norra Näsby alvar det som kallas yttre alvaret.

Vandringsleden går delvis genom södra Karlevi naturreservat. Längs sträckan finns flera av Stora Alvarets olika naturtyper och växtmiljöer representerade. Uppe på en höjdrygg, med utsikt över de stora vidderna ligger stensättningen Präströr med en rest kalkstensflisa.

Vackra kalkstenskällare

Några kilometer efter att du passerat Mittmuren kommer du fram till den gamla radbyn Frösslunda. Intill byn, på en liten ås i kanten av alvaret, ligger några vackra kalkstenskällare. Strax söder om byn ligger Frösslunda mosse, en grund alvarsjö med ett rikt fågelliv.

Leden är markerad med små stenrösen. Cykel kan behöva ledas på vissa sträckor. I vardera ände av leden finns en parkering med informationstavlor.

Sidan uppdaterad 31 oktober 2016 Kommentera sidan