Ottenby

Längst ner i söder, i Ottenbyområdet, finns ett stort antal leder och stigar...

Lederna har skapats av och förvaltas av Länsstyrelsen i Kalmar län. Flera av vägarna inne i lunden är grusade och av god kvalitet. 

Lederna

Inom området finns fem olika leder:

Led anpassad för rullstol/barnvagn ca 600 meter
Västra markslingan 3,4 km
Kyrkhamnsleden 5,7 km
Norra Lundleden 3,9 km
Skogsuddeslingan 1,5 km

Viktigt fiskeläge

Kyrkhamnsleden sträcker sig främst på den västra sidan vägen mellan Ottenby gravfält i norr och ner till fyren. Förutom den vackra naturen, finns här även gott om lämningar som minner om livet på platsen från flera tusen år tillbaka i tiden. Under sillfiskeperioderna (från 1100- till 1500-talet) var här ett myllrande folkliv då uppemot 900 personer bodde i Kyrkhamn. Detta var då ett av Sveriges viktigaste fiskelägen.

Vid fyren Långe Jan längst i söder finns ett Naturum med en välbesökt fågelutställning och en fågelstation.

Sidan granskad 1 juni 2016 Kommentera sidan