Du är här: Start/Uppleva & Göra/Föreningar, föreningsliv/Lotteritillstånd

Lotteritillstånd

Ett lotteritillstånd kostar 300 kronor. Med ett tillstånd kan föreningen anordna lotterier under 3 år.

Tillstånd- och registreringsansökningar för lotterier i Mörbylånga kommun handläggs av natur- och fritidsutvecklaren.

Avgifter

Bevis om registrering enligt §17 kostar 300 kronor. Efter beviljande från Mörbylånga kommun får ideella föreningar anordna lotterier under en 3-årsperiod för totalt 20 basbelopp ( 856 000 kr enligt 2011 års basbelopp). Kommunen fakturerar kostnaden för beviljat tillstånd.

Lotteriföreståndare och kontrollant

Föreningen ska till kommunen föreslå lotteriföreståndare och kontrollant för samma tidsperiod som tillståndet avser. Personerna ska sedan godkännas av kommunen. Lotteriföreståndaren har det primära ansvaret för att lotteriet genomförs i enlighet med villkoren för meddelat tillstånd och i enlighet med lotterilagen.

Om kommunen eller kontrollanten anser att föreståndaren inte fullgör sitt
uppdrag på lämpligt sätt kan föreningen åläggas att utse ny föreståndare vars lämplighet prövas av kommunen.

Lotterier som inte kräver tillstånd

För lotterier i samband med lokala tillställningar inom ett slutet sällskap, exempelvis vid årsmötet för en förening eller vid en firmafest, krävs inget tillstånd. Anordnas däremot lotterier i övrigt där allmänheten deltar gäller lotterilagens regler.

Ansökan

Ansökan om lotteritillstånd görs till Mörbylånga kommun. Följande handlingar ska bifogas ansökan:

  • ifylld ansökningsblankett 
  • stadgar (om dessa inte redan finns hos kommunen)
  • verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
  • ekonomisk redovisning
  • protokollsutdrag med ovan nämnda styrelsebeslut  

Normal handläggningstid är tre veckor.           

Redovisning

Föreningarnas lotterier redovisas 1 gång per år senast den 1 april till kommunen. Det är lotterikontrollanten som ser till att redovisningen görs.

Efter sammanställning redovisar kommunens handläggare den totala lotteriverksamheten i Mörbylånga kommun till Lotteriinspektionen.

Blankett - lotteriredovisning

Tillstånd och anmälan enligt §§ 15 och 16

Bevis om tillstånd enligt §§15 och 16 (om det sammanlagda värdet av insatserna uppgår till högst 300.000) kostar 300 kronor.

Innan lotteri startas ska anmälan och vinstplan presenteras för kontrollanten och godkännas.

Sidan uppdaterad 25 augusti 2016 Kommentera sidan