Föreningsråd

Rådets ledamöter ska se till att kommunstyrelsen informeras om organisationernas synpunkter och önskemål och att de beaktas i kommunens verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen ska avsätta tillräcklig tid för rapportering från rådet.

Rådet ska

  • årligen dela ut Eldsjälspriset för ”glödande engagemang och värdefulla insatser” inom kultur- och fritidsområdet.

Sammansättning 2015-2018

Rådet består av tre ledamöter samt en representant från vardera Ölands idrottskrets, Hembygdsrådet och Kulturrådet. De tre ledamöterna utses av kommunstyrelsen, respektive organisation utser vardera en representant.

Ledamöter utsedda av kommunstyrelsen

Monika Löfvin-Rosén (C), ordförande
Sebastian Hallén (FP), vice ordförande
Stig Salebäck (S)

Eldsjälspris

Eldsjälspriset delas årligen ut till en person med "glödande engagemang och värdefulla insatser" inom kultur- och fritidsområdet.

Eldsjälspriset 2016 gick till Eva Hansson Törngren "för ett outtröttligt ideellt glödande engagemang och värdefulla insatser i samhället".

Eldsjälspriset för år 2015 gick till makarna Uno och Margaretha Magnusson, Södra Möckleby, Degerhamn "för deras glödande engagemang under årtionden där de gjort värdefulla insatser" inom Mörbylånga kommun och dess föreningsliv.

Sidan granskad 9 juni 2017 Kommentera sidan