Föreningar som har en policy mot droger

För att få fullt aktivitetsstöd krävs att föreningen har en policy mot användning av droger (snus, tobak,alkohol och narkotika). Följande föreningar har lämnat in drogpolicy till kommunen.

Sidan granskad 9 juni 2017 Kommentera sidan