orolig

Skapad av förälder, 2014-11-11
 • 1 svar
 • 2014-11-11 #1
  förälder
  Grupp: Gäst

  Hej, jag har två barn, en i förskola och en i grundskola. Jag tycker det är lite kämpigt och har en oro hur det fungerar för min son i skolan. Jag tycker inte att jag får information tillräckligt och är rädd att uppfattas som en hysterisk mamma. Hur ska jag bete mig för att bli lite lugnare, jag är orolig att han inte har det bra med sina kompisar och att han inte är med på rasterna. 

  Svara
 • 2014-11-14 #2
  soctanterna
  Grupp: Moderator

  Hej!

   

  Tack för din fråga! Vi ber om ursäkt att det dröjde med svaret.

  Du är inte hysterisk mamma utan en mamma som bryr sig om sina barn och vill deras bästa.

  Du skriver att du känner en oro kring din son hur det fungerar för honom i skolan gällande kompisar och raster. Du skriver även att du inte får tillräckligt information från skolans sida.

   Har du pratat med sonens klassföreståndare/mentor om din oro? Du kan vända dig även till skolans rektor om du inte får gehör för sin oro hos lärare.

   Är du oroad att din son är utsatt för mobbning eller kränkningar i skola? Känner han sig utanför klassens gemenskap eller upplever han att han är utfryst av kompisar?

   Enligt Skollagen (2010:800) 6 kap. är kränkande behandling beteenden som kränker en annan människas värde. Det kan t ex handla om att retas för att någon är överviktig. Men det behöver inte ha sin grund i någon särskildegenskap hos den som utsätts, även knuffar och utfrysning, utanförskap (passiv mobbning) är kränkande behandling. 

  Enligt Skollagen 6 kap. 10§ en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor. Rektorn som får kännedom om detta är skyldig att anmäla detta till huvudmannen (den som äger verksamheten). Huvudmannen (i Mörbylånga kommun är det kommunen som har det juridiska ansvaret för de flesta skolorna utom Friskolan) är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring kränkningar och vidta de åtgärder som krävs för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

  Vidare har Barn- och elevombudet (BEO) samt Skolinspektionen ha tillsyn över hur skolorna lever upp till bestämmelserna i Skollagen. För vidare information se http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/ samt http://www.skolinspektionen.se/beo.

   Som förälder (det gäller även din son) kan du få stöd även från skolans elevhälsa, t ex från en skolkurator eller skolsköterska som du och din son känner förtroende för och som ni kan prata med om skolsituationen.

   

  Hoppas att detta svar hjälper dig på vägen! Lycka till!

   Med vänlig hälsning

  Soctanterna

   

   

   

   

   

   

   

   

  Svara