Varannan vecka

Skapad av , 2018-12-05
 • 1 svar
 • 2018-12-05 #1

  Grupp: Gäst

  Fråga om boende och umgänge

  Svara
 • 2018-12-07 #2
  Socialtjänsten på nätet
  Grupp: Moderator
  Ursprungligen postat av

  Fråga om boende och umgänge

  En fråga har inkommit om barns rättigheter när föräldrar separerat och inte är överens. Barnets rättigheter regleras i Föräldrabalken (ex. 6 kap 18 §). Stor vikt läggs vid föräldrarnas förmåga till att samarbeta i frågor som rör barnen, och det ligger an på båda föräldrar att lösa hur barnet får tillgång till den andra föräldern. Ibland finns det praktiska svårigheter, såsom att föräldrarna bor långt ifrån varandra, att förälder jobbar längre perioder iväg etc., som gör att man inte kan ha ett regelbundet umgänge. Hur detta påverkar barnen beror till viss del på barnets ålder. Det som är mest avgörande för barnens mående och framtida relationer är föräldrarnas förmåga att samarbeta för barnets bästa. Kommunen erbjuder kostnadsfria samarbetssamtal till separerade föräldrar. Samtalen är frivilliga och bygger på att båda föräldrarna vill delta. Kontakta gärna socialtjänstens familjeteam för mer information (reception 0485-47184). Mer information om vårdnad, boende och umgänge: https://www.morbylanga.se/stod-omsorg/Barn-familj/Vardnad-boende-umgange/ Svara