1. Socialtjänsten på nätet /
 2. Ställ en ny fråga /
 3. Barn som far illa i skolan

Barn som far illa i skolan

Skapad av Socialtjänst , 2018-01-16
 • 5 svar
 • 2018-01-16 #1
  Socialtjänst
  Grupp: Gäst
  Hej! Som socialsekreterare har jag anmälningsskyldighet om jag får vetskap om att ett barn far illa. Enligt 14 kap SoL 1 paragraf Min fråga är att om jag fårvetskap om att ett barn far illa i skolan och inte i hemmet vart anmäler jag det då? Att jag alltså kan se att det inte är vårdnadshavarna som brister utan det är skolan som inte anpassar och möter behovet hos barnet så att barnet far illa i skolan. Att skolan inte kan ses som en skyddande faktor utan en riskfaktor för barnets bästa och barnets hälsa o utveckling. Svara
 • 2018-01-16 #2
  Socialtjänsten på nätet
  Grupp: Moderator
  Ursprungligen postat av Socialtjänst Hej! Som socialsekreterare har jag anmälningsskyldighet om jag får vetskap om att ett barn far illa. Enligt 14 kap SoL 1 paragraf Min fråga är att om jag fårvetskap om att ett barn far illa i skolan och inte i hemmet vart anmäler jag det då? Att jag alltså kan se att det inte är vårdnadshavarna som brister utan det är skolan som inte anpassar och möter behovet hos barnet så att barnet far illa i skolan. Att skolan inte kan ses som en skyddande faktor utan en riskfaktor för barnets bästa och barnets hälsa o utveckling.
  Hej och tack för din fråga! Om du är missnöjd med det stöd skolan ger, eller inte ger, en elev är rekommendationen att först tala med personal och rektor. Når du inte framgång genom de samtalen kan du kontakta skolans huvudman (kommunen eller företag/organisation som driver friskola). Efter detta är det skolinspektionen som kan hantera dina synpunkter. Som jag skrev tidigare så är detta den rekommenderade vägen att gå, men det går även att anmäla till skolinspektionen direkt. Jag länkar till deras hemsida så kan du läsa mer utförligt om hur du kan gå tillväga. https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/ Hoppas att detta svar är till hjälp! Vänliga hälsningar Socialtjänsten på nätet Svara
 • 2018-01-18 #3
  Socialtjänst
  Grupp: Gäst
  Ursprungligen postat av Socialtjänsten på nätet
  Ursprungligen postat av Socialtjänst Hej! Som socialsekreterare har jag anmälningsskyldighet om jag får vetskap om att ett barn far illa. Enligt 14 kap SoL 1 paragraf Min fråga är att om jag fårvetskap om att ett barn far illa i skolan och inte i hemmet vart anmäler jag det då? Att jag alltså kan se att det inte är vårdnadshavarna som brister utan det är skolan som inte anpassar och möter behovet hos barnet så att barnet far illa i skolan. Att skolan inte kan ses som en skyddande faktor utan en riskfaktor för barnets bästa och barnets hälsa o utveckling.
  Hej och tack för din fråga! Om du är missnöjd med det stöd skolan ger, eller inte ger, en elev är rekommendationen att först tala med personal och rektor. Når du inte framgång genom de samtalen kan du kontakta skolans huvudman (kommunen eller företag/organisation som driver friskola). Efter detta är det skolinspektionen som kan hantera dina synpunkter. Som jag skrev tidigare så är detta den rekommenderade vägen att gå, men det går även att anmäla till skolinspektionen direkt. Jag länkar till deras hemsida så kan du läsa mer utförligt om hur du kan gå tillväga. https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/ Hoppas att detta svar är till hjälp! Vänliga hälsningar Socialtjänsten på nätet
  Hej Tack för återkoppling, menar du att jag som socialsekreterare kan anmäla till SI om jag i tjänsten ser att ett barn far illa i skolan? Att de då utreder utifrån oros anmälan som socialtjänsten gör? Det handlar inte om att vara missnöjd utan om att barn far illa i skolan, att skolan inte kan ses som en skyddande faktor utan som en riskfaktor. Tacksam för klargörande? Svara
 • 2018-01-18 #4
  Beyond Eternity
  Grupp: Gäst
  Ursprungligen postat av Socialtjänsten på nätet
  Ursprungligen postat av Socialtjänst Hej! Som socialsekreterare har jag anmälningsskyldighet om jag får vetskap om att ett barn far illa. Enligt 14 kap SoL 1 paragraf Min fråga är att om jag fårvetskap om att ett barn far illa i skolan och inte i hemmet vart anmäler jag det då? Att jag alltså kan se att det inte är vårdnadshavarna som brister utan det är skolan som inte anpassar och möter behovet hos barnet så att barnet far illa i skolan. Att skolan inte kan ses som en skyddande faktor utan en riskfaktor för barnets bästa och barnets hälsa o utveckling.
  Hej och tack för din fråga! Om du är missnöjd med det stöd skolan ger, eller inte ger, en elev är rekommendationen att först tala med personal och rektor. Når du inte framgång genom de samtalen kan du kontakta skolans huvudman (kommunen eller företag/organisation som driver friskola). Efter detta är det skolinspektionen som kan hantera dina synpunkter. Som jag skrev tidigare så är detta den rekommenderade vägen att gå, men det går även att anmäla till skolinspektionen direkt. Jag länkar till deras hemsida så kan du läsa mer utförligt om hur du kan gå tillväga. https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/ Hoppas att detta svar är till hjälp! Vänliga hälsningar Socialtjänsten på nätet
  Hej Frågan handlade inte om handläggaren känner sig "missnöjd" med skolans stöd utan om var handläggaren ska anmäla om hen får kännedom om att ett barn far direkt illa i skolan av skolans hantering av barnet. Handläggaren har ju anmälningsskyldighet enligt 14 kap. SoL 1 §, menar ni då att handläggaren är skyldig att anmäla detta till Skolinspektionen? Och om det handlar om fysiskt våld mot ett barn från en pedagog i skolan, så utgår jag från att handläggaren är skyldig att även anmäla det till polisen? Jag tänker bla på alla de barn, med eller utan konstaterade funktionsnedsättningar, som pga skolans brister reagerar med affektionsutbrott. Det har ju tyvärr visat sig att man i flertal skolor använder fasthållning som metod, något som är potentiellt livsfarligt och som hos dessa barn skapar svåra trauman och att barn även uppvisat märken på kroppen av denna 'behandling' - att göra så här mot ett barn påverkar dem både psykiskt och fysiskt. Det finns ju även skolor som väljer att isolera dessa barn (trots att det strider mot skollagen) vilket inte sällan orsakar negativ psykisk påverkan. När sånt här kommer till en handläggares kännedom så ska de ju rimligtvis anmäla det någonstans utifrån deras anmälningsskyldighet. Det har tyvärr visat sig att flertal handläggare anser att de inte behöver anmäla någonstans när ett barn far illa av skolans/pedagogers hantering av barnet. Jag har personligen varit med om handläggare som vägrat anmäla till Si eller ens till polisen i de fall där pedagog bla brukat fysiskt våld mot en elev, trots att detta framkommit under utredning med motivering att de inte agerar när det gäller skola. För mig strider detta helt mot SoL. Så vi är många, både handläggare och föräldrar som behöver ett tydligt svar på denna fråga, för det verkar råda ett stor förvirring kring det här. Svara
 • 2018-01-18 #5
  Socialtjänsten på nätet
  Grupp: Moderator
  Ursprungligen postat av Beyond Eternity
  Ursprungligen postat av Socialtjänsten på nätet
  Ursprungligen postat av Socialtjänst Hej! Som socialsekreterare har jag anmälningsskyldighet om jag får vetskap om att ett barn far illa. Enligt 14 kap SoL 1 paragraf Min fråga är att om jag fårvetskap om att ett barn far illa i skolan och inte i hemmet vart anmäler jag det då? Att jag alltså kan se att det inte är vårdnadshavarna som brister utan det är skolan som inte anpassar och möter behovet hos barnet så att barnet far illa i skolan. Att skolan inte kan ses som en skyddande faktor utan en riskfaktor för barnets bästa och barnets hälsa o utveckling.
  Hej och tack för din fråga! Om du är missnöjd med det stöd skolan ger, eller inte ger, en elev är rekommendationen att först tala med personal och rektor. Når du inte framgång genom de samtalen kan du kontakta skolans huvudman (kommunen eller företag/organisation som driver friskola). Efter detta är det skolinspektionen som kan hantera dina synpunkter. Som jag skrev tidigare så är detta den rekommenderade vägen att gå, men det går även att anmäla till skolinspektionen direkt. Jag länkar till deras hemsida så kan du läsa mer utförligt om hur du kan gå tillväga. https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/ Hoppas att detta svar är till hjälp! Vänliga hälsningar Socialtjänsten på nätet
  Hej Frågan handlade inte om handläggaren känner sig "missnöjd" med skolans stöd utan om var handläggaren ska anmäla om hen får kännedom om att ett barn far direkt illa i skolan av skolans hantering av barnet. Handläggaren har ju anmälningsskyldighet enligt 14 kap. SoL 1 §, menar ni då att handläggaren är skyldig att anmäla detta till Skolinspektionen? Och om det handlar om fysiskt våld mot ett barn från en pedagog i skolan, så utgår jag från att handläggaren är skyldig att även anmäla det till polisen? Jag tänker bla på alla de barn, med eller utan konstaterade funktionsnedsättningar, som pga skolans brister reagerar med affektionsutbrott. Det har ju tyvärr visat sig att man i flertal skolor använder fasthållning som metod, något som är potentiellt livsfarligt och som hos dessa barn skapar svåra trauman och att barn även uppvisat märken på kroppen av denna 'behandling' - att göra så här mot ett barn påverkar dem både psykiskt och fysiskt. Det finns ju även skolor som väljer att isolera dessa barn (trots att det strider mot skollagen) vilket inte sällan orsakar negativ psykisk påverkan. När sånt här kommer till en handläggares kännedom så ska de ju rimligtvis anmäla det någonstans utifrån deras anmälningsskyldighet. Det har tyvärr visat sig att flertal handläggare anser att de inte behöver anmäla någonstans när ett barn far illa av skolans/pedagogers hantering av barnet. Jag har personligen varit med om handläggare som vägrat anmäla till Si eller ens till polisen i de fall där pedagog bla brukat fysiskt våld mot en elev, trots att detta framkommit under utredning med motivering att de inte agerar när det gäller skola. För mig strider detta helt mot SoL. Så vi är många, både handläggare och föräldrar som behöver ett tydligt svar på denna fråga, för det verkar råda ett stor förvirring kring det här.
  Det är bra att du lyfter frågan, då det är mycket viktigt att vi alla som möter barn och unga gör allt för att skydda dem och att vi vågar diskutera dessa känsliga frågor. Även vårdnadshavarna är viktiga aktörer när det gäller missförhållanden i skolan. Socialtjänsten utreder familj och miljö, barnets behov och utveckling samt föräldrarnas förmåga. Inom miljön spelar skolan en stor roll, dock utreder inte socialtjänsten skolans verksamhet och kan ej heller vidta åtgärder mot eventuella missförhållanden. Om ett barn utsätts för det som du beskriver, så utgör det en stor risk för barnets hälsa och utveckling, vilket omfattas av anmälningsskyldigheten jml. SoL 14 kap 1 §. Parallellt med detta kan även en anmälan till Skolinspektionen göras, då det är den instans som utreder skolans agerande; ”du kan anmäla en legitimerad lärare eller förskollärare till Skolinspektionen. Vi kan sedan gå vidare och anmäla personen till Lärarnas ansvarsnämnd, om vi bedömer att hen agerat olämpligt eller oskickligt. Det kan till exempel handla om att hen har uttalat sig olämpligt, visat sig vara mycket oskicklig i sitt arbete eller har använt våld mot ett barn eller elev” https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Att-anmala-till-Skolinspektionen/Detta-kan-du-anmala/. Anmälan till Skolinspektionen faller inte under socialtjänstens anmälningsplikt, men kan vara en viktig del för att komma åt missförhållandena. Att kontakta skolans huvudman kan vara ett första steg. I 23 kap. 6 § Brottsbalken finns bestämmelser om underlåtenhet att anmäla brott. Vilka brott som omfattas av denna bestämmelse finns att läsa i Brottsbalken. Grov misshandel 3 kap. 5 § är ett exempel på brott som omfattas. Denna anmälningsplikt gäller även vårdnadshavare. Du är välkommen att kontakta Socialtjänsten i Mörbylånga kommun via växel 0485-47 000 för att prata vidare om detta. Det går också bra att ringa Skolinspektionen 08-586 080 00 för rådgivning. Svara
 • 2018-01-18 #6
  Socialtjänsten på nätet
  Grupp: Moderator
  Ursprungligen postat av Socialtjänst
  Ursprungligen postat av Socialtjänsten på nätet
  Ursprungligen postat av Socialtjänst Hej! Som socialsekreterare har jag anmälningsskyldighet om jag får vetskap om att ett barn far illa. Enligt 14 kap SoL 1 paragraf Min fråga är att om jag fårvetskap om att ett barn far illa i skolan och inte i hemmet vart anmäler jag det då? Att jag alltså kan se att det inte är vårdnadshavarna som brister utan det är skolan som inte anpassar och möter behovet hos barnet så att barnet far illa i skolan. Att skolan inte kan ses som en skyddande faktor utan en riskfaktor för barnets bästa och barnets hälsa o utveckling.
  Hej och tack för din fråga! Om du är missnöjd med det stöd skolan ger, eller inte ger, en elev är rekommendationen att först tala med personal och rektor. Når du inte framgång genom de samtalen kan du kontakta skolans huvudman (kommunen eller företag/organisation som driver friskola). Efter detta är det skolinspektionen som kan hantera dina synpunkter. Som jag skrev tidigare så är detta den rekommenderade vägen att gå, men det går även att anmäla till skolinspektionen direkt. Jag länkar till deras hemsida så kan du läsa mer utförligt om hur du kan gå tillväga. https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/ Hoppas att detta svar är till hjälp! Vänliga hälsningar Socialtjänsten på nätet
  Hej Tack för återkoppling, menar du att jag som socialsekreterare kan anmäla till SI om jag i tjänsten ser att ett barn far illa i skolan? Att de då utreder utifrån oros anmälan som socialtjänsten gör? Det handlar inte om att vara missnöjd utan om att barn far illa i skolan, att skolan inte kan ses som en skyddande faktor utan som en riskfaktor. Tacksam för klargörande?
  Hoppas du får svar på detta längre ner i tråden! Vänliga hälsningar socialtjänsten på nätet. Svara