Svar: Krishantering

Ange ditt alias Diskussionsgrupp: Krishantering
Ursprungligen postat av Socialtjänsten
Ursprungligen postat av Anhörig

Kan man som anhörig till "kund/brukare" hos ATV få hjälp via dem med samtalsstöd? Eller har socialtjänsten i Mörbylånga kommun möjlighet att erbjuda något sådant? Det är mycket som tas emot och ska hanteras vid krissituationer. Den som levt med våld i sin relation har möjlighet att bearbeta med hjälp av ATV men var gör jag av allt som jag tar emot?

ATV kan erbjuda några rådgivande och stödjande samtal till anhöriga – dock normalt sett inte längre samtalsbehandling.

Personen som är/har varit i kontakt med ATV behöver inte godkänna. Det görs dock en riskbedömning för att förebygga att kontakten med ATV äventyrar säkerhet/trygghet för någon part. Den anhöriges samtal med ATV handlar i huvudsak om att få generell kunskap om våld och våldets mekanismer och resonemang om bemötande och hur man förhåller sig till ansvar/skuld. Eventuellt hänvisar ATV också vidare till annan hjälp, t ex polis/socialtjänst om man är rädd för sin personliga säkerhet.

Det finns också anhörigstöd i kommunen, som primärt är knuten till socialpsykiatri, äldreomsorg och funktionsnedsättning. Kanske kan du även få stöd därigenom. Kontaktuppgifter och mer information finns här: http://www.morbylanga.se/stod-omsorg/anhorigstod/

Hoppas du har fått svar på din fråga. /Socialtjänsten på nätet

Meddelande
Det här inlägget kommer behöva godkännas av en moderator innan det visas.
eller Avbryt

Länkar