Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Invandring och integration/Stöd och hjälp till flyktingar

Stöd och hjälp till flyktingar

Många hör av sig till kommunen och undrar hur man kan hjälpa och stötta de flyktingar som kommit till Mörbylånga kommun. Kommunen har ett stort behov av fadderfamiljer och familjehem. Det finns också behov av bostäder, förnödenheter och utrustning.

Bli fadder

En fadderfamilj underlättar för nyanlända flyktingfamiljer att komma in i det svenska samhället. Faddrarnas uppgift är att ge stöd och hjälpa de nyanlända att integreras snabbare. Som fadder blir du en viktig länk in i vardagslivet och ditt medmänskliga engagemang betyder oerhört mycket för familjen.
Läs mer om vad det innebär att bli fadderfamilj

Är du intresserad, kontakta anna.gustafsson@morbylanga.se

Bli familjehem

Att vara familjehem innebär att man som familj eller ensamstående, med eller utan barn, öppnar sitt hem och tar emot ett ensamkommande barn eller ungdom. Er ålder spelar ingen roll men ni ska ha en stabil social situation så att ni kan fungera som en bra förebild.
Läs mer om vad det innebär att vara familjehem

Kontaktpersoner:
Viktoria Gustavsson Dimond, viktoria.dimond@morbylanga.se, tfn: 0485-470 81
Martina Walkin, martina.walkin@morbylanga.se, tfn: 0485-478 48

Hyr ut bostäder

Har du en lägenhet eller ett hus att hyra ut under en längre tid, direkt till familjerna?
Kontaktperson: Anna Gustafsson, anna.gustafsson@morbylanga.se

Bli god man

En god man kan biträda en medmänniska i ekonomiska frågor men också med den personliga omvårdnaden och med att bevaka dennes rätt.
Kontaktperson: Eva Folkesdotter Paradis, överförmyndare, tfn: 0485-475 33, 0730-49 31 97

Insamling till asylsökande

Kontaktperson för olika frivilliggrupper/medvandrare

Hit kan du vända dig om du vill ha svar på hur behov av förnödenheter och utrustning ser ut just nu. Kontaktperson: Eva Folkesdotter Paradis, 073-151 05 05

Lions

Lions tar emot kläder, leksaker och dylikt.
Inlämning till: Egard Luvö, Benkroken 15, Mörbylånga

Sidan uppdaterad 26 mars 2018 Kommentera sidan