Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Folkhälsa och trygghet/Våldsbejakande extremism

Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Ansvar

Ansvaret för att leda och samordna arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism i Mörbylånga kommun ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. En kommunal strategisk samordningsfunktion finns hos kommunstyrelsen. Uppdraget är att på en strategisk nivå leda och samordna arbetet mot våldsbejakande extremism både internt och med externa parter och att ge stöd till olika verksamheter.

Samverkan

Nödvändiga samverkansaktörer i kommunens breda, kontinuerliga, förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism är skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis.

Lokal lägesbild

Kommunen arbetar ständigt med att ha en uppdaterad lägesbild. Detta görs i samverkan med polisen.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering av arbetet sker årligen.


Sidan uppdaterad 5 september 2019 Kommentera sidan