Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Folkhälsa och trygghet

Folkhälsa och trygghet

Folkhälsa är en beskrivning av hur en hel befolkning mår fysiskt, psykiskt och socialt. Befolkningens hälsotillstånd beror både på individens ansvar och på vilka förutsättningar samhället skapar för individen, genom till exempel politiska beslut.

Hälsan skapas och upplevs av människor inom ramarna för deras vardagsliv; där de lär, arbetar, leker och älskar. Hälsa uppstår när man bryr sig om sig själv och andra, när man kan fatta beslut och ha kontrollen över sina levnadsomständigheter och kan vara säker på att det samhälle man lever i ger förutsättningar för alla att uppnå en god hälsa.

Mörbylånga kommuns lokala arbete med att skapa goda förutsättningar för en positiv hälsoutveckling bland invånarna samordnas av Folkhälsosamordnaren.

Folkhälsoplan med mål

Folkhälsoplanen med Mörbylånga kommuns mål antogs i Kommunfullmäktige 2016-12-20.

Folkhälsoplan 2017-2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Folkhälsoinsatser

Mörbylånga kommun har valt att arbeta med 3 fokusområden mellan 2017-2020:

  1. Alkohol- och drogfri uppväxt
  2. Psykisk hälsa och välbefinnande
  3. Hälsofrämjande levnadsvanor
Sidan uppdaterad 23 april 2019 Kommentera sidan