Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Vill du hjälpa till?/Kontaktperson

Vill du bli kontaktperson?

Vi söker dig, ung eller gammal, som är beredd att ta uppdrag som kontaktperson. Har du engagemang, vilja och tid att hjälpa en medmänniska i en utsatt situation?

Det finns människor som av olika skäl behöver stöd från en medmänniska. En kontaktperson är någon att uppleva roliga saker tillsammans med, en som hjälper till att stärka självförtroendet, en som kan visa på alternativ i tillvaron och som framför allt har tid att lyssna.

Vill du hjälpa en medmänniska i en utsatt situation?

Vi söker dig, ung eller gammal spelar ingen roll, som är beredd att ta uppdrag som kontaktperson. Vi kräver inte att du har särskild utbildning eller erfarenhet. Vi förväntar oss bara att du har engagemang, vilja och tid att hjälpa en medmänniska i en utsatt situation. Du behöver ha en stabil social situation, så att du kan fungera som en förebild för den du ska hjälpa. Som kontaktperson har du tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

För att bli kontaktperson behöver du utredas. Vid ett eller ett par tillfällen träffar du en familjehemssekreterare för samtal och intervju. Vi begär även, efter ditt godkännande, utdrag från polis- och socialregistren samt kronofogdens register. Utredningen gör vi dels för att kunna bedöma din lämplighet som kontaktperson och dels för att kunna göra bra matchningar, det vill säga ”hitta rätt kontaktperson till varje barn och ungdom”.

Handledning och utbildning

Alla våra familjehem genomgår utbildningen Ett hem att växa i och föräldrastöds­programmet Trygghetscirkeln. Vi erbjuder även regelbunden handledning med utgångspunkt i familjehemmets individuella behov.

Ersättning

När du får ett uppdrag som kontaktperson skriver vi ett avtal med dig om tidsåtgång och ersättning. Den ekonomiska ersättningen består av två delar, en omkostnadsdel som ska täcka kostnader för olika utgifter, och en arvodesdel som är en ersättning för det arbete som du utför.

Sidan uppdaterad 27 maj 2019 Kommentera sidan