Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Vill du hjälpa till?/Kontaktperson till person med funktionsvariation

Kontaktperson till person med funktionsvariation

Att vara kontaktperson till en person med funktionsvariation innebär att man träffar en ungdom eller vuxen som behöver bryta sin isolering och få en rikare fritid.

Vad man gör beror på vad man gemensamt kommer fram till, vad man har för intressen och önskemål. Det kan vara att promenera, gå på bio, gå på dans, spela fotboll, simma, bowla eller att fika "på stan" eller hemma.

Omfattningen är oftast ett par gånger i månaden, men kan variera beroende på hur behovet ser ut.

Vem kan bli kontaktperson?

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du är trygg och stabil och har tid och intresse att engagera dig i en annan person och dennes fritidsintressen.

Om du vill bli kontaktperson görs en personlig intervju och kontroll i olika register. Detta för att bedöma om du motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson, om du passar för uppdraget, och för att kunna göra bra matchningar, det vill säga hitta "rätt" kontaktperson till varje ungdom och vuxen.

Att arbeta tillsammans

När du blivit godkänd som uppdragstagare får du träffa den eller de som behöver ditt stöd och  pröva om kontakten känns bra. Om så är fallet skrivs ett avtal som bland annat innehåller uppdragets längd och hur mycket tid som du bör räkna med att anslå. Avtalen kan förlängas eller på annat sätt förändras om någon av parterna vill det.

Ersättning

Att vara kontaktperson innebär inte att du blir anställd utan att du får ett uppdrag från Socialtjänsten. För ditt uppdrag får du ersättning i form av en arvodesdel och en omkostnadsdel per månad. Arvodet är beskattningsbart och baseras på den tid och den svårighetsgrad som uppdraget innebär. Omkostnadsersättningen är skattefri och ska täcka dina kostnader i samband med uppdraget.

Stöd i uppdraget

Du får stöd och handledning av ansvarig för verksamheten. 

Välkommen med din intresseanmälan - vi behöver fler kontaktpersoner!

Sidan uppdaterad 8 april 2020 Kommentera sidan