Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Vill du hjälpa till?/Vill du bli kontaktperson?

Vill du bli kontaktperson?

Att vara kontaktperson innebär att man ska vara en vän som kan ge råd och stöd i olika vardagssituationer och hjälper att bryta den isolering som ofta är följden av ett funktionshinder.

Socialförvaltningen söker kontaktpersoner till vissa personer med funktionsnedsättning och som omfattas av lagen om stöd och service (LSS).
Uppdragens utformning i målsättning och tidsåtgång styrs av personens behov och beslutas av en handläggare. Insatsen kan ges till vuxna och ungdomar över 13 år.

Att vara kontaktperson innebär att man ska vara en vän som kan ge råd och stöd i olika vardagssituationer och hjälper att bryta den isolering som ofta är följden av ett funktionshinder. I samråd med den som erhållit en kontaktperson planeras aktiviteter för att ta tillvara dennes intressen. Det kan vara fritidsaktiviteter som att promenera, gå på bio, gym, dans, fotboll, simma, gå på Café- eller restaurang. Ibland kanske man bara träffas hemma för att titta på film eller prata.

Syftet med uppdraget är att främja sociala kontakter och personens utveckling. Det ingår även att uppmuntra till fritidsaktiviteter för att den enskilde bättre ska kunna ta eget ansvar och aktivera sig.

Omfattning
Träffarna är ca 2-3 (4) timmar och vanligast träffas man ett par gånger i månaden, men det kan både varar oftare och mer sällan beroende på handläggarens beslut och målsättning.

Vem kan bli kontaktperson
För uppdraget kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Ibland kan erfarenhet eller utbildning vara önskvärt för vissa uppdrag men det viktigaste är att du har tid och intresse att engagera dig i en person. Att vara kontaktperson innebär att man fungerar som förebild för den enskilde och därför ställs krav på bra bemötande och goda värderingar.

Innan påbörjat uppdrag görs en lämplighetsbedömning genom intervju samt en begäran om utdrag ur belastningsregistret. Det görs för att se om du passar för uppdraget, och för att kunna göra bra matchningar mot uppdragen, dvs. hitta "rätt" kontaktperson. Lägsta ålder för intresseanmälan är 18 år.

När du blivit godkänd som uppdragstagare får du träffa den som behöver ditt stöd och båda får pröva om kontakten känns bra. Om så är fallet upprättas ett avtal och uppdraget startar. Alla kontaktpersonsbeslut är tidsbestämda. Om någon vill eller av annan anledning behöver bryta avtalet är uppsägningstiden för alla parter 1 månad.

Stöd i uppdraget
Du får stöd och handledning av verksamhetens enhetschef.

Ersättning
Att vara kontaktperson innebär inte att du blir anställd utan att du får ett uppdrag från Socialtjänsten. För ditt uppdrag får du ersättning i form av ett arvode och en omkostnadsersättning per månad. Arvodet är beskattningsbart och baseras på den tid och den svårighetsgrad som uppdraget innebär. Omkostnadsersättningen är skattefri och ska täcka dina kostnader i samband med uppdraget.

Sekretess
Som kontaktperson har man tystnadsplikt. Det innebär att man inte får prata med andra om den man är kontaktperson för, om dennes person eller livssituation.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta: Pernilla Boqvist
Enhetschef Bistånd
pernilla.boqvis@morbylanga.se
Tfn: 0485-473 92

Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga
Tfn växel: 0485-470 00
www.morbylanga.se

Sidan uppdaterad 8 april 2020 Kommentera sidan