Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden ansvarar för beredskapsförberedelser och ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva vid en extraordinär händelse.

Det är nämndens ordförande som bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Ordföranden fattar beslut på initiativ av räddningstjänsten, SOS Alarm, annan myndighet eller kommunchefen.

Nämnden har en operativ grupp till sitt förfogande - kommunens krisledningsgrupp - som kallas in samtidigt som krisledningsnämnden. Krisledningsgruppen leds av kommunens lednings- och chefsgrupp och har en stab till sitt förfogande. Staben har ersättare för de olika funktionerna, för att kommunen oavbrutet ska kunna bedriva krishanteringsarbete under en veckas tid.

Sidan uppdaterad 1 november 2016 Kommentera sidan