Rönningegården

Rönningegården ligger i Mörbylånga och är ett särskilt boende för personer med demens och omvårdnadsbehov.

Besöksadress

Rönningegården, Mörbylånga


Avdelningar

Solen, tfn: 0485-474 34
Vinden, tfn: 0485-474 32
Lunden, tfn: 0485-474 41
Linnéa Norr, tfn: 0485-474 48
Linnea Söder, tfn: 0485-474 49
Alvaret, tfn: 0485-474 39
Kvarnen, tfn: 0485-474 40
Stranden, tfn: 0485-474 37


Enhetschefer

Korttid- och växelboende, avdelning Alvaret, Kvarnen och nattpersonal
Maria Lindborg
maria.lindborg@morbylanga.se
Tfn: 0485-474 30

Demensboende, Demensteam, avdelning Linnea norr och söder, Lunden
Hanna Berg
hanna.berg@morbylanga.se
Tfn: 0485-474 29

Demensboende och omsorgsboende, avdelning Stranden, Solen och Vinden
Tova Andreasson
tova.andreasson@morbylanga.se
Tfn: 0485-475 44


Områdesansvariga sjuksköterskor

Solen, Vinden och Kullen
Anna Forsberg

anna.forsberg@morbylanga.se
Tfn: 0485-474 46

Lunden, Linnea Norr och Linnea Söder
Anna-Lena Lager

anna-lena.lager@morbylanga.se
Tfn: 0485-474 12

Korttidsverksamheten - Alvaret, Kvarnen och Stranden
Eva Björklund

eva.bjorklund@morbylanga.se
Tfn: 0485- 474 45


Kök

Tfn. 0485-474 36

Sidan granskad 18 oktober 2021 Kommentera sidan