Familjerätt

Besöksadress

Hantverkargatan 3
Färjestaden

Postadress

Mörbylånga kommun
Individ och familjeomsorgen
386 80 Mörbylånga

För att komma i kontakt med Familjerätten, kontakta kommunens servicecenter på telefon 0485-470 00.
Om du vet namnet på den du söker, ring 0485-474 74 och följ instruktionerna.

Faderskap och föräldrarskap

Administratör
Tfn: 0485-476 52


Samarbetssamtal vid separation och skilsmässa

Enhetschef Familjeteamet
Tfn: 0485-473 87


Adoption, vårdnad, boende och umgänge

barnochfamilj@morbylanga.se

Enhetschef
Tfn: 0485-470 81

Socialsekreterare adoption, vårdnad, boende och umgänge
Tfn: 0485-473 48

Sidan granskad 28 april 2022 Kommentera sidan