Barn och familj

Besöksadress

Hantverkargatan 3
Färjestaden

Postadress
Mörbylånga kommun
Individ och familjeomsorgen
386 80 Mörbylånga


Kontaktuppgifter till socialsekreterare inom barn och familj

barnochfamilj@morbylanga.se

Enhetschef
Telefon: 0485-470 81

För att komma i kontakt med socialsekreterare inom Barn och familj, kontakta kommunens servicecenter på telefon 0485-470 00.
Om du vet namnet på den du söker, ring 0485-474 74 och följ instruktionerna.

Socialsekreterarna på barn och familj har telefontid mån, samt ons-fred kl 9-10.


Familjestöd

Familjeteamet
Enhetschef
Telefon: 0485-473 87
För att komma i kontakt med kommunens familjebehandlare eller familjepedagog kontakta kommunens servicecenter på telefon 0485-470 00.
Om du vet namnet på den du söker ring 0485-474 74 och följ instruktionerna.

Familjecentralen
Socialsekreterare
Telefon: 0485-478
Besöksadress

Safirvägen 2
Färjestaden

Familjerådgivning
Familjerådgivningen i Kalmar

Sidan granskad 28 april 2022 Kommentera sidan