Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Psykisk ohälsa/PRIO-projektet

PRIO-projektet - för riktade insatser inom området psykisk ohälsa

Det övergripande syftet med PRIO är att öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet och att förebygga och motverka psykisk ohälsa.

Under 2016 avsatte regeringen 845 miljoner kronor för denna överenskommelse. Målsättningen är att överenskommelsen för 2016 ska följas av överenskommelser under 2017 och 2018 med en likartad inriktning. Genom projektet stödjer man arbetet med att skapa en långsiktig struktur hos kommuner och landsting, i deras arbete med vård och omsorg till personer med psykisk ohälsa.

Genom projektet uppmuntras samtidigt samarbetet mellan kommuner och landsting. Landstingen och kommunerna får prestationsmål som ska uppfyllas i samverkan. När dessa prestationer är uppfyllda utgår prestationsmedel till kommuner och landsting som används till ytterligare utveckling inom området psykisk ohälsa. Arbetet sker i samverkan med organisationer som företräder patienter, brukare och närstående på lokal, regional och nationell nivå.

Sidan uppdaterad 14 november 2016 Kommentera sidan