Överförmyndare

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

WJ6R
 

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom eller henne.

Kommunerna Mörbylånga, Kalmar och Borgholm samverkar inom överförmyndarverksamheten. Verksamheten drivs från ett gemensamt kontor i Kalmar. Var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare.

Sidan uppdaterad 14 december 2017 Kommentera sidan