Budget- och skuldrådgivning

När utgifterna blir större än inkomsterna kan du få råd och hjälp av kommunens budgetrådgivare.

Behöver du hjälp med att planera din ekonomi? Har utgifterna blivit större än inkomsterna?

Tillsammans med budget- och skuldrådgivaren kan du få hjälp att göra en budgetkalkyl. Vilka möjligheter finns till en förändring? Ni går tillsammans igenom dina skulder, kontaktar dina fordringsägare och på olika sätt bidra till att hitta lösningar som underlättar din skuldsituation.

Skuldsaneringslagen kan ge de mest skuldtyngda en möjlighet att få sina skulder nedskrivna eller avskrivna. Budget- och skuldrådgivaren kan informera dig om vad som gäller och vilka krav som måste uppfyllas. Vi hjälper till med ansökan och stöttar dig under hela skuldsaneringsprocessen.

All rådgivning är kostnadsfri och sker under sekretess.

Sidan granskad 28 januari 2015 Kommentera sidan