Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Funktionsnedsättning/Färdtjänst

Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan åka med allmänna kommunikationer kan du ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst, så kallad särskild kollektivtrafik.

Det är Kalmar länstrafik (KLT) som har kommunens uppdrag att ta emot ansökningar om färdtjänsttillstånd. Det är också till KLT du ringer för att beställa dina färdtjänstresor.

Res gratis med kollektivtrafiken

Om du har ett giltigt färdtjänsttillstånd och legitimation reser du fritt med all kollektivtrafik i Kalmar län. Gratisresan gäller även för din medresenär. Undantag: Gratisresor med färdtjänsttillstånd gäller inte på SJ:s tåg Kalmar - Nybro - Emmaboda.

Sidan uppdaterad 20 maj 2019 Kommentera sidan