Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Funktionsnedsättning/Färdtjänst

Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan åka med allmänna kommunikationer kan du ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst, så kallad särskild kollektivtrafik.

Det är Kalmar länstrafik (KLT) som har kommunens uppdrag att ta emot ansökningar om färdtjänsttillstånd. Det är också till KLT du ringer för att beställa dina färdtjänstresor.

Beställning av färdtjänstresor

Tfn: 010-212 10 21 (menyval 1)
Telefontid: Måndag-fredag: kl. 08.00-16.30, Lördag-söndag, helgdag: kl. 08.00-15.00

Journummer, då beställningscentralen är stängd: 010-212 10 20
(gäller måndag-fredag 06.00-08.00, 16.30-22.00 samt lördag, söndag och helgdag 15.00-22.00)

Ansökan om färdtjänsttillstånd

Tfn: 010-212 10 21 (menyval 1)

Ansök om färdtjänsttillstånd på KLT:s hemsida

Res gratis med kollektivtrafiken

Om du har ett giltigt färdtjänsttillstånd och legitimation reser du fritt med all kollektivtrafik i Kalmar län. Gratisresan gäller även för din medresenär. Undantag: Gratisresor med färdtjänsttillstånd gäller inte på SJ:s tåg Kalmar - Nybro - Emmaboda.

Sidan granskad 12 maj 2017 Kommentera sidan