Boendestöd

Boendestöd är en stödform för dig som har en psykisk funktionsnedsättning som gör att du har svårt att få vardagen att fungera.

Stödet ges av särskilda boendestödjare, som ger dig stöd så att du själv kan möta och hantera vardagslivets olika situationer. Att göra olika saker tillsammans är därför en viktig del i stödinsatserna. Boendestödet ges inte enbart i hemmet utan också genom vardagliga aktiviteter ute i samhället.

Boendestödet är individuellt anpassat och utgår från dina behov för att du ska få en förbättrad livssituation. Stödet ska vara flexibelt, individuellt och bygga på kontinuitet.

Boendestödet är avgiftsfritt.

Om du vill ansöka om boendestöd ska du kontakta någon av våra handläggare. När du har fått ett beslut om boendestöd har du rätt att förvänta dig följande:

  • Det finns boendestöd som ger dig stöd och hjälp i vardagslivet.
  • All personal har tystnadsplikt.
  • Tillsammans med dig utformas en genomförandeplan för hur du ska få boendestödet. Planen följs upp minst en gång var sjätte månad.
  • Vi uppmärksammar barns behov i familjen.
  • Du blir bemött på ett bra sätt av kunnig och professionell personal.
  • Du får information på ett sätt som du förstår.
  • Du erbjuds en kontaktperson som hjälper dig.

Senast tre veckor efter att du fått din ansökan beviljat erbjuds du boendestöd.

Sidan uppdaterad 11 juni 2019 Kommentera sidan