Överförmyndare

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom eller henne.

Kommunerna Mörbylånga, Kalmar och Borgholm samverkar inom överförmyndarverksamheten. Verksamheten drivs från ett gemensamt kontor i Kalmar.

Sidan uppdaterad 6 maj 2019 Kommentera sidan