Medling mellan brottsling och brottsoffer

En medling är ett möte mellan en person som har begått ett brott och personen som blivit utsatt av brottet. Båda parter får möjlighet att tillsammans med en opartisk medlare i lugn och ro prata om det som har hänt.  

Du som utsatts för brott

Du som brottsoffer får genom medlingsmötet möjlighet att ställa dina frågor till gärningsmannen. Detta kan bidra till att du lättare kan gå vidare i livet efter upplevelsen. När du deltar i medling bidrar du till att den unge gärningsmannen förstår vilka konsekvenser brottet inneburit för dig och din omgivning.

Du som begått brott

Medling ger dig som gärningsman en möjlighet att så långt det går ställa tillrätta det du gjort fel. Genom att möta brottsoffret får du en möjlighet att visa att du nu är beredd att ta ansvar och att du har lärt dig av händelsen. I vissa fall får du möjlighet att ersätta den du behandlat illa genom ett gottgörelseavtal. Det kan t.ex. vara att du ska utföra ett visst arbete eller att ersätta något som gått sönder.

Mer om medlingsmötet

Medlingen tar ungefär en timme och hålls på en neutral plats. Mötet leds och förarbetas av en utbildad och opartisk medlare.

Oftast sker ett förmöte mellan medlaren, brottsoffret och gärningsmannen där du kan ställa frågor och där du får veta hur ett medlingsmöte kommer att gå till. Därefter kan du bestämma dig för om du vill delta i medlingen. Medlingen är frivillig både för brottsoffer och gärningsman.

Det går bra att ha med sig någon person som man känner sig trygg med på medlingsmötet men personen ska enbart vara ett stöd för dig och ha en passiv roll under själva mötet. 

Sidan granskad 21 februari 2014 Kommentera sidan