Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Familj, barn och ungdom/Förebyggande teamet

Förebyggande teamet

Det förebyggande teamet erbjuder tidiga insatser när man som vårdnadshavare eller skolpersonal känner ett behov av stöd eller rådgivning. Teamet består av representanter från socialtjänsten och fritidsgårdarna.

Vi samverkar också med skolan, till exempel vid oroväckande frånvaro. Kontakten med skolan sker endast med vårdnadshavares medgivande och registreras inte.

Vi erbjuder både personliga möten och anonym rådgivning på telefon.

Förebyggande teamet har, som alla andra som arbetar med barn, anmälningsplikt om misstanke finns att barn far illa.

Vuxenvandring i Färjestaden

Under ett föräldramöte på fritidsgården Rubinen, där vi pratade om ungdomars situation i Färjestaden, visade det sig finnas ett stort intresse av att starta vuxenvandring i Färjestaden. Många föräldrar skrev upp sig på intresselistan men vi behöver fler! Hör av dig till oss om du är intresserad.

Sidan uppdaterad 15 augusti 2017 Kommentera sidan