Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Familj, barn och ungdom/Familjecentral

Familjecentral

Familjecentralen innehåller mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola.

Landstinget och Mörbylånga kommun har samordnat sina resurser i familjecentralen för att bedriva förebyggande och stödjande verksamhet som riktar sig till föräldrar med barn. Familjecentralen innehåller mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola.

Familjecentralen ska stärka dig i föräldrarollen genom föräldrastöd och pedagogisk verksamhet samt att utveckla barnfamiljers nätverk. Det stöd du behöver som förälder ska vara lättillgängligt och enkelt att få när du behöver det.

Personalen på familjecentralen har tystnadsplikt.

Öppen förskola

Öppna förskolan vänder sig till föräldrar med barn upp till 5 år. Öppna förskolan erbjuder en inbjudande pedagogisk miljö för möten, lek och lärande. På öppna förskolan arbetar en förskollärare. Ingen föranmälan krävs.

Kontakt

Förskollärare Anneli Lintun, tfn: 0485-479 00, anneli.lintun@morbylanga.se

Socialsekreterare

På familjecentralen finns en socialsekreterare som arbetar förebyggande och utan myndighetsutövning. Socialsekreteraren kan ge dig råd och stöd i din föräldraroll eller relation samt sociala frågor. Du kan också vända dig till socialsekreteraren för frågor om vart man kan vända sig i olika situationer.

Kontakt

Socialsekreterare Martina Bergsell, tfn: 0485-478 48, martina.bergsell@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 17 november 2017 Kommentera sidan