Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Anhöriga och frivilliga/Stöd till anhöriga

Stöd till dig som anhörig

Om du hjälper en person, som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder inte klarar vardagen, kan du få anhörigstöd.

Personen kan vara inom familjen, en god vän, granne eller annan närstående. Du behöver inte vara släkt med personen som du stödjer eller vårdar.

Det är viktigt att du får det stöd du behöver för att känna dig trygg och lugn. Du kan få en förbättrad livssituation, finna ork och glädje som underlättar i vardagen. Du kanske behöver få en stunds avkoppling, få en stund för dig själv eller få dela upplevelser, känslor och kunskaper med andra anhörigvårdare som är i liknande situation. Det är dina behov som styr vilket stöd du behöver för att underlätta din vardag. Målet är att det ska bli så bra som möjligt för alla berörda. Anhörigvård och omsorg är ett frivilligt uppdrag.

Exempel på anhörigstöd

Anhörigstöd som service

 • Kontakt med anhörigkonsulent
 • Personligt utskick av information om bl.a. anhörigcafé, anhörigresa, föreläsningar (tag kontakt med anhörigkonsulenten)
 • Kontakt med demensansvarig sjuksköterska
 • Kontakt med personligt ombud
 • Kontakt med andra anhörigvårdare till personer med funktionsnedsättning
 • Trygghetsplats (för den som vårdas av anhörig i eget boende och när den som vårdar blir akut sjuk, sängliggande eller måste till sjukhus och andra insatser inte är tillräckliga)
 • Föreläsningar (utbildning)
 • Frivilligkontakt/besökstjänst
 • Stöd i föräldrarollen
 • Stöd till barn och ungdomar som är anhöriga

Stödinsatser som kräver beslut av handläggare

Följande stödinsatser kräver biståndsbeslut och kan medföra en kostnad. Ta kontakt med biståndshandläggare eller socialsekreterare för mer information (kommunens växel: 0485-470 00).

 • Avlösning i hemmet (10 timmars avgiftsfri avlösning per månad med hemtjänst)
 • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom, långvarig funktionsnedsättning och ensamma äldre
 • Korttidsplats (kan beviljas för utredning, avlösning eller rehabilitering)
 • Växelvård (kan beviljas för att ge anhörig avlösning)
 • Anhörigbidrag
 • Hemtjänst
 • Trygghetslarm
 • Försörjningsstöd
 • Individ och familjeomsorgen erbjuder råd och stöd genom:
  -individuella samtal
 • -parsamtal
 • -anhörigsamtal
 • För psykiskt funktionshindrade:
  - dagverksamhet
  - boendestöd
  - boende

Övriga insatser

 • Kontakt med arbetsterapeut/sjukgymnast för rådgivning, tekniska hjälpmedel, bostadsanpassning med mera
Sidan uppdaterad 29 augusti 2019 Kommentera sidan