Näringsbehov för äldre

När man blir äldre är ofta behovet av mängd mat mindre, däremot behöver man samma mängd näringsämnen som när man var yngre. Måltiderna inom äldreomsorgen ska ge de äldre 100 procent av rekommenderat behov av energi och näringsämnen fördelat enligt följande:

  • Frukost 20-25 procent
  • Mellanmål 5-10 procent
  • Lunch 25-30 procent
  • Mellanmål 5-10 procent
  • Kvällsmål 20-25 procent
  • Mellanmål 5-10 procent

Inom äldreomsorgen arbetar vi aktivt med att maten ska vara en del av behandlingen vid sjukdom och ett av glädjeämnena som finns varje dag.

Vi som arbetar med maten är utbildade för att klara av de krav som krävs på professionell mathantering vad gäller näringsriktighet, specialkoster och livsmedelshygien med mera.

Sidan uppdaterad 17 maj 2019 Kommentera sidan