Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Äldreomsorg/Korttidsvistelse

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är en insats för att tillgodose olika tillfälliga behov av vård och omsorg när hemtjänstens insatser är otillräckliga.

Korttidsboendet finns på Rönningegården i Mörbylånga.

Utskrivningsklar från sjukhusvård

Om du efter en sjukhusvistelse inte kan komma hem direkt till bostaden och klara dig med hemtjänstinsatser eller är i behov av en viss tids rehabilitering, kan du beviljas korttidsvistelse.

Avlastning för anhörig

Om du vårdas i hemmet av en anhörig kan denne kanske behöva avlastning. Du kan då erbjudas korttidsvistelse som en tillfällig insats eller som regelbunden växelvård. Med växelvård menas att du vistas växelvis i hemmet och på ett korttidsboende.

Sidan uppdaterad 13 maj 2019 Kommentera sidan