Kundval inom hemtjänsten

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

F281
 

Mörbylånga kommun har valfrihet inom hemtjänsten. Det innebär att du som har beslut på hemtjänstinsatser och bor i ordinärt boende, själv kan välja vilken leverantör som ska utföra de insatser du blivit beviljad.

Kundval gäller hemtjänst som utförs kl. 07.00 - 22.00. Behöver du hjälp nattetid är det alltid kommunens hemtjänst som kommer till dig.

För att en leverantör ska kunna erbjuda sina tjänster måste den först godkännas av kommunen. Det är kommunen som bestämmer vilka krav leverantören måste uppfylla för att avtal ska tecknas.

Du väljer själv leverantör

Det är kommunens biståndshandläggare som utreder och beslutar om rätten till hemtjänst. Biståndshandläggaren informerar om de valmöjligheter som finns men det är du själv som väljer vilken leverantör du vill ha. Du kan ta hjälp av en anhörig eller någon annan om du har svårt att välja själv.

Godkända leverantörer

Hemtjänsten i Mörbylånga kommun (presentationsblad, öppnas i nytt fönster)

Gertrud Care (presentationsblad, öppnas i nytt fönster)

Om du inte väljer

Om du inte kan eller vill välja så finns ett ickevalsalternativ och det är att du får insatserna utförda av den kommunala hemtjänsten.

Du kan ändra dig

Om du inte är nöjd med ditt val kan du byta leverantör inom en vecka. Du behöver inte ange skälet. Kontakta din biståndshandläggare för hjälp.

Avgifter

Hemtjänsten kostar lika mycket oavsett om du väljer kommunens hemtjänst eller privat leverantör. Avgiften för hemtjänsten betalas alltid till kommunen även om du har valt en annan leverantör.

Tilläggstjänster

Privata leverantörer kommer att kunna erbjuda tilläggstjänster som inte ingår i biståndsbeslutet. Leverantören fakturerar själv kunden för utförda tilläggstjänster.

OBS! Dessa extratjänster ansvarar inte kommunen för. 

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter och klagomål vänder du dig i första hand till den leverantör du anlitat.

Synpunkter och klagomål kan även lämnas skriftligen till kommunen. 

Sidan uppdaterad 4 juni 2019 Kommentera sidan