Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Äldreomsorg/Hemtjänst/Tillsyn via kamera

Tillsyn via kamera

Skapar trygghet för dig som är i behov av tillsyn

Vad är en trygghetskamera?

Trygghetskamera är en digital tjänst som vänder sig till dig med ett biståndsbeslut om tillsyn. Digital tillsyn innebär att en kamera som fungerar i mörker sätts upp i ditt hem och används för att göra en tillsyn via dator, istället för en fysisk tillsyn av personal.

Hur fungerar digital tillsyn?

Kameran är endast påslagen vid den tidpunkt tillsynen görs enligt biståndsbeslut. I övrigt är den alltid avstängd. Inga ljud hörs från kameran men en liten lampa blinkar grönt när tillsynen görs.

Alla tillsyner registreras med tidpunkt, hur länge tillsynen varat samt vem som har gjort tillsynen. Det är ett fåtal av personalen som har behörighet att göra tillsynerna.

Om personalen inte kan se dig i kameran kommer en ny tillsyn att göras efter ca 15 minuter. Om du fortfarande inte syns via kameran kommer personal hem till dig.

Det går inte att spara eller lagra bilder, ljud eller filmmaterial från kameran.

Fördelar med en trygghetskamera

  • Är du lättväckt undviker du att få din sömn störd.
  • Risken för fallolyckor minskar då sömnen inte störs.
  • Du får samma trygghet och hjälp med digital tillsyn som vid fysisk tillsyn, men du kan fortsätta vara ostörd i ditt hem.

Så får du tillgång till trygghetskameran

Från och med hösten 2019 erbjuds alla vårdtagare med biståndsbeslut på tillsyn tillsynskamera istället för fysisk tillsyn.

Har du frågor kontaktar du din biståndshandläggare via kommunens växel, tfn 0485-470 00.

Vanliga frågor och svar

Får jag bestämma hur och hur ofta tillsynen ska ske?

Hur ofta din tillsyn ska ske beror på vad du har fått beviljat från din biståndshandläggare.

Kan någon använda kameran och titta på mig i mitt hem när som helst?

Nej, kameran slås endast på vid den tidpunkt tillsynen ska göras enligt överenskommelsen.

Kostar tillsynskameran något extra?

Ingen avgift tillkommer utan den ingår i din maxtaxa till övriga insatser. Har du endast tillsynsbesök med eller utan kamera debiteras du för den utförda tiden.

Måste min tillsyn ske via kamera framöver?

Du kan när som helst avbryta den digitala tillsynen genom att meddela detta till din biståndshandläggare.

Vad händer om det blir strömavbrott och kameran inte fungerar?

Det märks direkt om kameran eller internetuppkopplingen inte fungerar. Då kommer personal hem till din bostad.

Sidan uppdaterad 15 april 2020 Kommentera sidan