Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Äldreomsorg/Avgifter

Avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2017

Regeringen har beslutat om ändringar i högkostnadsskyddet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Som en följd av detta har kommunfullmäktige beslutat om höjning av olika avgifter och införande av två nya avgifter.

AvgiftsslagAvgift 2017
Avgift enligt maxtaxa 2 013 kr/mån* 
Trygghetslarm 200 kr/mån 
Installation av trygghetslarm (utanför maxtaxan) 200 kr vid installation
Avgift för hemsjukvård och/eller hemrehabilitering för personer inskrivna i hemsjukvården 300 kr/månad 
Hembesök, patientavgift för hembesök av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal   200 kr/besök
Elrullstol för utomhusbruk (utanför maxtaxan) 75 kr/mån 
Utprovning av tekniska hjälpmedel som sker vid kommunens hjälpmedelsförråd 200 kr/gång 
Hämtning av hjälpmedel (utanför maxtaxan) 300 kr 
Mat i särskilt boende 120 kr/dygn 
Mat i samband med biståndsbedömd dagverksamhet enligt SoL 1 210 kr/mån eller 55 kr/dag
Dagrehab 40 kr/dag i vårdavgift +55 kr för mat/dag
Korttidsverksamhet 65 kr/dag i vårdavgift +120 kr för mat/dag
Växelvård 65 kr/dag i vårdavgift +120 kr för mat/dag 
Förbrukningsartiklar särskilt boende, nivå 1 100 kr/mån 
Förbrukningsartiklar särskilt boende, nivå 2 200 kr/mån 

 

*Maxtaxebeloppet 2 013 kr är i procent på prisbasbeloppet 44 800 kr avseende 2017. De som under 2016 betalade maxtaxa 1 772 kr/månad för hemtjänst och vårdavgifter kan få höjd avgift om avgiftsutrymmet överstiger 1 772 kr.

Sidan uppdaterad 12 januari 2017 Kommentera sidan