Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Akut hjälp/POSOM-gruppen

POSOM-gruppen

Kommunens POSOM-grupp kan ge psykosocialt stöd när en olycka eller extraordinär händelse har inträffat.

POSOM står för Psykologiskt och Socialt Omhändertagande. Gruppen består av representanter från socialtjänsten, skolan, kyrkan, räddningstjänsten, primärvården och polisen.

Det är kommunens individ- och familjeomsorgsverksamheten som ansvarar för POSOM-gruppen. Gruppen är ingen krisgrupp utan en samordnings- och ledningsfunktion som sammankallas när behov uppstår.

Sidan uppdaterad 29 november 2012 Kommentera sidan