Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Akut hjälp/POSOM-gruppen

POSOM-gruppen

Om du har behov av psykosocialt stöd på grund av att en olycka eller extraordinär händelse inträffat kan du vända dig till kommunens POSOM-grupp för att få stöd.

POSOM står för Psykologiskt och Socialt Omhändertagande. Gruppen består av representanter från socialtjänsten, skolan, kyrkan, räddningstjänsten, primärvården och polisen.

Det är kommunens individ- och familjeomsorgsverksamheten som ansvarar för POSOM-gruppen. Gruppen är ingen krisgrupp utan en samordnings- och ledningsfunktion som sammankallas när behov uppstår.

Sidan uppdaterad 29 november 2012 Kommentera sidan