Till innehåll på sidan

Mörbylånga modellen

Mörbylånga modellen, en behovsanpassad hemtjänst där personalen får mer inflytande över hur arbetet utförs.

Fördelar med Mörbylångamodellen

  • Mörbylångamodellen har gett färre larm från de äldre. En vanlig vecka, innan modellens införande, kunde personalen larmas 36 gånger av sina vårdtagare. Efter införandet, kunde larmen ligga på åtta per vecka.
  • Kontinuiteten har ökat, innan modellen infördes träffade vårdtagarna runt 20 personer i veckan, nu ligger snittet på 12 personer i veckan.
  • Tidigare sköttes planeringen av fyra centrala planerare i kommunen. Nu lägger varje grupp/arbetslag upp sitt eget schema.
  • Det finns numera större svängrum i schemat då hjälpinsatserna hos de äldre utgår ifrån cirkatider. Men detta lägger också mer ansvar på enskilda medarbetare att göra det som behövs hos varje person.
  • Arbetet utgår fortfarande ifrån de beslut som tagits via biståndshandläggare. Alla vårdtagare är beviljade olika mycket tid i månaden för till exempel promenader eller duschar. Men när personalen lägger schemat själva kan de äldre till exempel välja om de vill ha en veckostädning eller månadsstädning.

Vanguard

Vanguard- metoden går ut på att verksamheten inte ska förändras uppifrån och ner utan ska utgå från den det är till för, i detta fall brukaren/hemtjänsttagaren. Utvecklingsarbetet sker genom tre fokusområden: Check-få kunskap (om behov), Plan-experiment (testa varianter) och Do -gör normal (förankrat arbetssätt).

Modellen vi använder har ursprung ur Vanguard-metoden som tidigare använts i bland annat Sundsvall (även kallad Skönsmomodellen efter det område där processen startade). Redan hösten 2012 inleddes där en förändring med Vanguard-metoden i hemtjänsten. Genom en förändringsprocess där medarbetarna tillsammans med ledare fick skapa ett nytt system, som gick ifrån central planering. Där medarbetarna som är närmast dem de hjälper, har kontrollen över vilken hjälp som skall ges, när och hur. Detta ledde till ett system där medarbetarna inom hemtjänsten organiserades i mindre team med större ansvar över både planering och utförande av den praktiska hjälpen, allt utifrån medborgarens behov.

Tillitsbaserad styrning

Mörbylånga kommun har infört tillitbaserad styrning och ledning och ifrån det arbetet har Mörbylångamodellen utvecklats. Modellen utgår ifrån dina behov och vad som är viktigt för dig i relation till behovet. De som arbetar nära dig är de som vet bäst hur arbetet ska läggas upp och medarbetarna ges ett större mandat och ansvar för att planera sitt arbete tillsammans med dig.

Mörbylånga modellen

Modellen har gett förutsättningar för medarbetarna och ledare att gemensamt skapa ett nytt system. Där medarbetarna som är närmast dem de hjälper, har kontrollen över vilken hjälp som skall ges, när och hur. Medarbetarna inom hemtjänsten organiserades samtidigt i mindre team med större ansvar över både planering och utförande av den praktiska hjälpen, allt utifrån medborgarens behov.

Modellen startade med hemtjänstgrupp Färjestaden Söder under december 2021, sedan dess har en grupp i taget kommit med och nu används modellen i hela Mörbylånga kommuns hemtjänst.

Verksamhetschef

Äldreomsorgen

Sofi Ludvigsson Ferm, Verksamhetschef Äldreomsorg

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-08-15 Publicerad: 2023-07-17 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp