Till innehåll på sidan
Flera personer står i ring och håller varandras händer.
Stöd och omsorg

Stjärnmärkt personal kvalificerar sig på nytt

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som vänder sig till särskilda boenden, dagverksamheter samt hemtjänst- och biståndshandläggarenheter. Syftet är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats.

För att få behålla sin stjärna så krävs varje år en uppföljning och att gruppen fortsatt arbetar aktivt med reflektionsträffar och valt ut uppgifter att arbeta vidare med. Från grunden behöver minst 80% av personalen per enhet ha genomgått utbildningen från Svenskt Demenscentrum.

Utbildningsmodellen omfattar fyra undervisningstillfällen med reflektionsträffar. Inför varje tillfälle ska deltagarna förbereda sig en webbutbildning och hemuppgift. Webbutbildningarna som ingår i Stjärnmärkt är avgiftsfria och tillgängliga på Svenskt Demenscentrums utbildningsportal:

  • Demens ABC
  • Demens ABC plus Hemtjänst eller Särskilt boende
  • Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

Det är ett viktigt verktyg som ger mycket till arbetsgrupperna i form av utveckling och att se personen och inte demenssjukdomen. I november var det dags för några av våra avdelningar att skicka in om uppföljning och resultatet är strålande, vi har fått behålla våra stjärnor på följande enheter:

  • Biståndshandläggare äldreomsorg
  • Opalen -Villa Viktoria
  • Rubinen -Villa Viktoria
  • Lunden – Rönningegården
  • Stranden – Rönningegården

I övrigt har vi andra avdelningar, som exempelvis alla avdelningar på Äppelvägen samt fler avdelningar på Rönningegården, som idag är stjärnmärkta och där det ännu inte är dags att ha uppföljning.

Vi är stolta över vår personal som tillsammans lyfter det personcentrerade arbetet inom äldreomsorgen!​​​​​​​

 

 

Vill du veta mer om hur vi arbetar med kognitiv svikt och demenssjukdomar, både för personer som drabbas samt deras anhöriga.

Senast uppdaterad: 2023-12-21 Publicerad: 2023-12-20
Gå till topp