Du är här: Start/Start/Nyheter/Kvalitetspris till Gårdby hemtjänst, Daglig verksamhet Släggan, avdelning Månen på Skogsgläntans förskola och yngrefritids på Gårdby skola

Kvalitetspris till Gårdby hemtjänst, Daglig verksamhet Släggan, avdelning Månen på Skogsgläntans förskola och yngrefritids på Gårdby skola

M-verksamheten delar varje år ut ett kvalitetspris som ska stimulera kvalitetsförbättringar i verksamheterna. Elva arbetslag hade sökt priset för sina utvecklingsprojekt. Fyra arbetslag fick dela på årets pris.

M-verksamheten delar varje år ut ett kvalitetspris som ska stimulera kvalitetsförbättringar i verksamheterna. Elva arbetslag hade sökt priset för sina utvecklingsprojekt. Fyra arbetslag fick dela på årets pris.

Genom att dela ut ett kvalitetspris vill barn- och ungdomsutskottet och vård- och omsorgsutskottet stimulera kvalitetsförbättringar i verksamheterna. 

I år hade elva arbetslag sökt priset för sina utvecklingsprojekt. Fyra arbetslag fick dela på prisets; Gårdby hemtjänst, Daglig verksamhet Släggan, avdelning Månen på Skogsgläntans förskola och yngrefritids på Gårdby skola. Priset delades ut vid en ceremoni den 27 november.

Arbetslag Månen, Skogsgläntans förskola

​Kvalitetspriset går till arbetslaget Månen på Skogsgläntans förskola som har kommit på ett arbetssätt som utvecklar barnens självständighet, trygghet, jämställdhet och utvecklar barnens lek. Med hjälp av en s.k. bildklocka får barnen struktur på dagen, möta olika kamrater i leken, göra egna val, men också styras av de vuxnas observationer av barnens behov. Denna verksamhet arbetar med trygghet och lek, och utmanar också barnen att utvecklas. En engagerad och inspirerad personalgrupp som ger sina barn stöd att prova olika aktiviteter som stärker dem och förbereder för ett rikt liv där man ser sina möjligheter.

Gårdby skolas yngrefritids

Kvalitetspriset går till Gårdby skolas yngrefritids som utvecklat en verksamhet för att ha så bra kvalitet som möjligt för dem de är till för. Utvecklandet av en skolträdgård där eleverna får följa maten från jord till bord och där man för in skolans ämnen på ett praktiskt sätt för att öka måluppfyllelsen. För att föräldrarna skall bli delaktiga i verksamheten på ett enkelt sätt har man startat en Facebooksida där alla föräldrar kan följa verksamheten.

Gårdby hemtjänst

Kvalitetspriset går till Gårdby hemtjänst som gjort tydliga omstruktureringar för att brukarna skall må så bra som möjligt. Man delade in sin verksamhet i tre delar som vardera ansvarar för brukarna i ett geografiskt område. Varje brukare har en kontaktperson med ansvar för genomförandeplanen och dess uppföljning. Grupperna har anpassat helgarbete och semestrar så att man täcker upp för varandra. Detta har bidragit till högre kontinuitet för brukarna och gett stor trygghet.

Dagliga verksamheten Släggan

Kvalitetspriset går till Dagliga verksamheten Släggan som på ett positivt sätt har arbetat för att ge sina brukare meningsfulla aktiviteter. Många av brukarna är rullstolsbundna och har svårt att röra sig. Då brukarna fick välja så ville många ut i naturen. Man införde sk "Grön omsorg" på schemat. Det har varit aktiviteter allt ifrån vandringar på Alvaret till umgänge med djur. Många har upplevt värme och närhet genom just att få vara nära ett djur. Brukarnas inflytande och delaktighet har ökat markant genom att alla får påverka vad som skall göras.

- - -

Om kvalitetspriset:

Genom att dela ut ett kvalitetspris vill barn- och ungdomsutskottet och vård- och omsorgsutskottet stimulera kvalitetsförbättringar i verksamheterna. Det kan handla om att synliggöra goda exempel eller att visa på de lösningar och metoder som enskilda personalgrupper eller enheter har skapat. Förbättringarna ska stimulera andra enheter eller verksamheter till kvalitetsutveckling. Vidare syftar priset till att uppmuntra enheter eller verksamheter som gjort något utöver det vanliga.

Kriterierna för priset är:

- Förbättring för brukarna/kunderna/eleverna/barnen

- Framtidsperspektiv

- Arbetsgruppens utveckling/sammanhållning

- Nytänkande/förändringsbenägenhet

- Engagemang

- Utmaning

Sidan uppdaterad 7 december 2015 Kommentera sidan