Du är här: Start/Start/Nyheter/Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Vid ett långvarigt strömavbrott eller någon annan störning eller kris i samhället måste du själv ha en hemberedskap. Du måste vara beredd på att själv ordna vatten, värme och något att äta. Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar.

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, startat den årliga kampanjen Krisberedskapsveckan, som genomförs tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.

Vid ett långvarigt strömavbrott eller någon annan störning eller kris i samhället så måste du själv ha en hemberedskap. Du måste vara beredd på att själv ordna vatten, värme och något att äta. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris.

Läs mer om hur du kan förbereda dig och vad som kan vara bra att ha hemma.

Om krisen eller kriget kommer

I samband med Krisberedskapsveckan skickas broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll i Sverige. Broschyren beskriver hur vi förbereder oss på en vardag där samhällets service inte fungerar som vi är vana vid. Informationen tar också upp grunderna för hur landet fungerar om vi hotas av krig.

Läs mer på dinsäkerhet.se

Sidan uppdaterad 24 maj 2018 Kommentera sidan