Du är här: Start/Start/Nyheter/Informations- och dialogmöte - nya Natura 2000-områden för fåglar

Informations- och dialogmöte om förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar

Länsstyrelsen Kalmar län bjuder in till möte om förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar. På grund av många önskemål om senareläggning av mötena har mötestiden ändrats till 18.00-20.00.

Regeringen har beslutat att ge alla länsstyrelser förlängd tid för uppdraget att ta fram förslag till avgränsning av nya Natura 2000-områden, vilket har gett möjlighet att bjuda in till informations- och dialogmöten.

Datum: Tisdagen den 30 augusti

Tid: Klockan 18.00-20.00  * Ny tid *

Plats:  Rungården, Runsten

Anmälan sker via länsstyrelsen kalender senast 26 augusti. www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/kalender

Här hittar du en direktlänk till aktuellt möte.

Den förlängda tiden innebär samtidigt att alla synpunkter fortfarande kan lämnas efter mötena och fram till den 25 september 2022. Helst via webbformulär på Länsstyrelsens webbplats.

Här hittar du webbformuläret på Länsstyrelsens webbplats.

Förslaget har väckt många frågor och synpunkter

Länsstyrelsen vill på mötena informera mer i detalj om hur förslaget till nya Natura 2000-områden har kommit till. Men även försöka förtydliga vad ett eventuellt utpekande i praktiken kan innebära. Det kommer vara en utmaning att hinna besvara alla frågor, men ambitionen är att dessa ska kunna lyftas före, under eller efter mötet.

Kontakt och ytterligare information

Kontakt sker helst via e-post. För dig som hellre ringer är det bra om du meddelar hur du kan bli nådd om svar inte kan ges omedelbart.

e-post: natura2000.kalmar@lansstyrelsen.se eller tel. 010-223 80 00 (växel)

Mer information och uppdaterade Frågor och svar finns på Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/kalmar (Sök efter: Nya Natura 2000-områden för fåglar)

Här kan du läsa mer om inbjudan till dialogmöten samt bakgrund till förslaget om nya Natura 2000-områden för fåglar.

Sidan uppdaterad 18 augusti 2022 Kommentera sidan