Du är här: Start/Start/Nyheter/Växtsäsongen är här - så klipper vi gräsytorna

Växtsäsongen är här - så klipper vi gräsytorna

Nytt för 2018 var att randklippa grönytor i Färjestaden, Mörbylånga, Algutsrum och Torslunda. Detta kommer vi att göra även under 2019.

Randklippning innebär att vi klipper ytterkanter samt längs gång- och cykelvägar, men låter det andra gräset få växa. Detta gäller framförallt större grönytor som allmänheten inte utnyttjar i så stor utsträckning. Vi kommer att klippa vissa spontana ytor för t.ex. fotboll och picknick, och gångstråk där vi ser att många förflyttar sig.

Genom att minska ner klippningen och lämna platser där blommor får växa bidrar kommunen till den biologiska mångfalden. En mycket uppskattad sidoeffekt under den torra sommaren 2018 var att vi kunde erbjuda lantbrukare att skörda gräs på grönytor på grund av foderbristen.

I Mörbylånga kommun finns det många gräsytor som ska klippas under växtsäsongen. Gräsytorna klipps olika ofta beroende på var de ligger och vad de är till för. På vissa platser klipps det oftare därför att trafiksäkerheten kräver det. I vilken omfattning gräset växer beror på vädret och vilka förhållanden som råder för stunden.

Sidan uppdaterad 6 maj 2019 Kommentera sidan