Du är här: Start/Start/Nyheter/Vi vill skapa ett företagsklimat att växa i

Vi vill skapa ett företagsklimat att växa i

Vi i Mörbylånga kommun har bestämt oss! Vi vill vara en företagarvänlig kommun där det ska vara enkelt för nya företag att etablera sig, trivas och växa. Samtidigt vill vi värna om och ta hand om de företag som redan finns hos oss.

Under 2019 har ett stort omtag kring vårt näringslivsarbete gjorts och en genomlysning har genomförts. Startskottet för vårt nya sätta att arbeta med näringslivsfrågor har ljudit och i våras genomfördes den stora vårkonferensen, dit samtliga företagare i kommunen var inbjudna, samtidigt som kommunledningen har stående företagsbesök, minst en gång i veckan.

Näringslivschef

Rekryteringsprocessen av en ny näringslivschef är inne i slutfasen och vi hoppas kunna ha den personen på plats så snart som möjligt. Den blivande näringslivschefen har ett stort och intressant arbete framför sig - men vi är övertygade om att det är rätt väg att gå.

Vi är en tillväxtkommun och får hela tiden nya invånare som väljer att bosätta sig och starta verksamheter hos oss. Därför är det viktigt att vi från kommunens sida fortsätter arbetet med att kartlägga våra egna processer och "Förenkla helt enkelt".

Servicepolicyn är ytterligare en del i hur vi som kommun ska arbeta och behandla invånare och företagare. Vi ska vara nära och finnas tillgängliga för de som behöver vår hjälp och stöd.

Ökad markberedskap

Samtidigt vill vi bli mer strategiska genom att öka kommunens markberedskap och vi vill även vara mer strategiska av val av företag som ska finnas hos oss. För oss i Mörbylånga kommun är det viktigt att företagsverksamheten fungerar på ett bra sätt och därför ska vi ta hand om de som redan finns här - men samtidigt tillräckligt attraktiva för att locka hit nya företag.

Ann Willsund, kommundirektör

Sidan uppdaterad 25 september 2019 Kommentera sidan