Du är här: Start/Start/Nyheter/Vattenläget i Kalmar län - åbevattning

Vattenläget i Kalmar län - åbevattning

Flödena i länets vattendrag är låga och hotar växt- och djurlivet i åarna. Använd därför inte åvatten för att vattna fält och trädgårdar. Vattnet kan räcka till oss alla om vi bara hjälps åt.

Under det gångna året har nederbörden varit extremt låg i vår region och grundvattennivåerna har sjunkit till historiskt låga nivåer. Även flödena i länets vattendrag är låga och hotar växt- och djurlivet i åarna. Använd därför inte åvatten för att vattna fält och trädgårdar. Vattnet kan räcka till oss alla om vi bara hjälps åt!

Den torra försommaren påverkar många vattentjänster som vi är beroende av. Dricksvattenförsörjningen är beroende av grundvattnet, som nu har sjunkit drastiskt. När nederbörden minskar är det bara sjöar och andra vattenmagasin uppströms som förser åarna med påfyllning.

Vattenbristen ställer till det för många djur och växter. Vid låg vattennivå ökar vattentemperaturen, både fiskleken och utvecklingen av insekter som utgör maten för fiskar och fåglar störs. Stillastående varmt vatten kan dessutom börja lukta och bakterier frodas i dessa miljöer.

Exempel på åtgärder på kort- och lång sikt som hushållar med vatten för bevattning:

  • Spara regnvatten i vattentunna, bevattningsdamm etc.
  • Vattna enbart de växter som behöver vatten. Gräsmattan klarar torka.
  • Undvik att vattna mitt på dagen och vid kraftig vind.
  • Anlägg våtmark, bevattningsdamm etc. och se över dräneringssystemet.

Följ kampanjen Vattensmart och hitta spartips på www.facebook.com/vattensmart

Sidan uppdaterad 26 juli 2016 Kommentera sidan