Du är här: Start/Start/Nyheter/Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samarbetar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Mörbylånga kommun är glada att vara en samarbetspartner i arbetet med Sveriges viktigaste jobb.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samarbetar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Mörbylånga kommun är glada att vara en samarbetspartner i arbetet med Sveriges viktigaste jobb.

Vård- och omsorgscollege ska leda till:

  • Att omsorgstagare får en vård och omsorg med hög kvalitet
  • Att arbetsgivare får personal med den kompetens de behöver
  • Att de studerande får en modern och attraktiv utbildning med kvalitet som ger anställningsbarhet och en god grund för vidare studier
  • Att utbildningsanordnare får större efterfrågan på sina utbildningar och kan uppnå samordningsvinster genom samarbete med andra utbildare
  • Att utbildningsanordnare får tillgång till arbetsplatsförlagt lärande (APL) av god kvalitet med kompetenta handledare
  • Att anställda kan utvecklas i sina arbeten genom att utbildnings- och utvecklingsinsatser snabbt kan anpassas efter behov

Kalmar län har ett inbokat besök för regional certifiering 12/2 och ett lokalt certifieringsbesök för VO-college söder 25/4.

www.voc-kalmarlan.se

Sidan uppdaterad 4 februari 2016 Kommentera sidan