Du är här: Start/Start/Nyheter/Vård- och omsorgs arbete mot covid-19

Vård- och omsorgs arbete mot covid-19

Nya coronaviruset covid-19 är en smitta som påverkar hela samhället. Den som är äldre än 70 år befinner sig i en riskgrupp och det innebär att smittan är särskilt allvarlig för de som är äldre.

Inom vård och omsorg har har man de senaste två veckorna arbetat intensivt med att minimera risken för smittspridning och säkerställa att du fortsätter få dina nödvändiga insatser. Vi säkerställer också att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare.

Vi förstår att det innebär en påfrestning för dig och dina anhöriga. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hoppas att vi snart kommer att kunna återgå till en mer normal vardag.

OBSERVERA att smitta omfattas av patientsekretessen! Mörbylånga kommun uttalar sig inte om brukares hälsotillstånd. Grunden är därför att det är brukaren själv som ska informera sina anhöriga, om inte annat är överenskommet sedan tidigare.

Vad gör vi för att minimera smittspridning?

Från och med den 1 april råder besöksförbud på kommunens samtliga äldreboenden. Beslutet fattades av regeringen den 30 mars och är en åtgärd för att förhindra smittspridning av nya coronaviruset, covid-19.

Detta innebär att det inte längre är tillåtet att besöka kommunens äldreboenden vare sig man är frisk eller sjuk.

Vi förstärker information om våra hygienrutiner. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning. Samtliga anställda inom verksamhetsområde social omsorg ska gå en snabbutbildning om hur personal inom sjukvården och omsorgen möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19.

Instruktion till medarbetare med luftvägsymptom, även lindriga, att stanna hemma.
Vi har stängt våra mötesplatser för seniorer och uppmanar alla som är 70 år eller äldre, eller som befinner sig i en riskgrupp, att stanna hemma och undvika social kontakt.

Hur hanterar kommunen misstänkt smitta på ett boende?

När omsorgspersonal upptäcker en person med feber och förkylningssymtom tar de kontakt med sjuksköterska. Sjuksköterskan gör då en bedömning av personens hälsotillstånd. Sjuksköterskan ger råd och instruktioner till omsorgspersonalen. Vid behov kan sjuksköterskan ta kontakt med personens husläkare.

Husläkaren kan sedan i sin tur ta kontakt med smittskyddsläkare på sjukhuset för att få råd och stöd.Det är smittskyddsläkaren som bestämmer om prov på Covid 19 ska utföras.

Smittskyddsläkaren kan också bestämma att personen behöver sjukhusvård.

Vad händer om många anställda inom omsorgen blir sjuka?

Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos omsorgstagarna går först.

Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser bort.

Vad kan du som anhörig göra?

Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer! De syftar till att skydda dig och våra äldre och minska smittspridningen i samhället.

Digitala möten minskar risken för smittspridning. Det är trevligt att kunna se varandra även om det inte går att träffas fysiskt.

Har du en ipad, smartphone eller en dator är det möjligt att ha kontakt med anhöriga trots besöksförbud. Det finns många tillgängliga tjänster, till exempel Skype och Messenger som gör digitala möten möjliga.

Hör av dig om du har frågor!

Vi gör allt för att den här situationen ska påverka dig och dina anhöriga så lite som möjligt. Vi förstår att det finns oro och frågor kring hur du och dina nära och kära kommer att bli påverkad.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor.

Kontaktuppgifter finns här.

Sidan uppdaterad 8 april 2020 Kommentera sidan