Du är här: Start/Start/Nyheter/Vanliga frågor och svar om covid-19

Vanliga frågor och svar om covid-19

Mörbylånga kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu. Sidan uppdateras löpande.

Har du frågor om hur kommunens verksamheter påverkas av coronaviruset covid-19 och inte hittar svar här nedan? Då kan du kontakta oss på vårt upprättade informationsnummer 0485-477 00. Informationsnumret kommer att hållas öppen vardagar 08.00-16.00

Hur kan jag skydda mig själv och andra i dessa virustider?

Var noga med handhygienen och tvätta händerna med tvål och vatten ofta och noggrant.
Av omtanke om dig själv och andra, stanna hemma om du har sjukdomssymtom som exempelvis feber, hosta, halsont eller andra symtom på luftvägsinfektioner.
Var extra varsam när du hälsar på äldre personer, som är de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka.

När ska jag kontakta vården?

Enligt 1177 Vårdguiden behöver de allra flesta inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Om du plötsligt blir mycket sämre eller får andningsbesvär, även när du vilar, bör du däremot genast kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning.
Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Jag har tänkt gå på en tillställning som äger rum i Mörbylånga kommun. Kan jag det?

Det är alltid arrangörernas ansvar och beslut vad som gäller, exempelvis om en föreställning ställs in, skjuts upp eller om det går att få tillbaka pengarna för biljettkostnaderna.
Vad gäller de kulturarrangemang och sammankomster där Mörbylånga kommun står som arrangör, stoppar vi i enlighet med regeringens beslut alla evenemang med över 500 besökare. Även mindre evenemang kan ställas in. Bäst är att höra direkt med den som arrangerar tillställningen.

I Mörbylånga kommun har exempelvis evenemang som Kreativ verkstad på Kamerala Villan samt jobbmässan på Ölands köpstad ställts in.

Vad har kommunen för beredskap om smittan sprids här?

Kommunen följer utvecklingen noga och har en krisledningsgrupp har dagliga möten. Gruppen går igenom läget i kommunens egna verksamheter, stämmer av vilka frågor som kommer in och tar sedan beslut om vilka åtgärder som behövs. Gruppen har nära kontakt med Länsstyrelsen, Region Kalmar och andra aktörer. Mörbylånga kommun informerar också via egna kanaler, främst Morbylanga.se.

Får ni på kommunen veta om det finns kommuninvånare som är smittade?

Region Kalmar informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte Region Kalmar ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som t ex bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Har vi någon konstaterat fall på en skola i kommunen?

Se svar på frågan ovanför.

Mitt barn har varit sjukt. När kan mitt barn återgå till skolan?

Barn och elever är välkomna tillbaka till skolan två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom.

Vågar man som äldre (70 år och uppåt) gå ut och handla?

Det är inte förbjudet att gå ut och handla. Folkhälsomyndigheten uppmanar dock alla äldre att undvika sociala kontakter och hålla avstånd till andra människor. Har man möjlighet att få hjälp med till exempel handling av matvaror etc bör man använda sig av den. 

Läs mer på 1177 genom att klicka här.

Jag som vårdnadshavare är sjuk. Får mitt barn gå till skolan?

Förskola: I yttersta nödfall. Om situationen är så att vårdnadshavaren är för sjuk för att ta hand om barnet och att ingen annan familjemedlem eller annan närstående person kan ta hand om det friska barnet. Vi vill med denna åtgärd minska risken för smittspridningen. Skola: Friska barn går till skolan, där har vi skolplikt.

Mitt barn är förkylt. Kan hen ändå gå i skolan?

Alla verksamheter inom förskola och skola i Mörbylånga kommun är öppna och vi är förberedda på att bedriva en trygg och säker verksamhet även med färre personal. Det viktiga är att minska smittspridningen och därför ska sjuka barn stanna hemma. Vi har fått frågan om barn ska stanna hemma med en enkel förkylning och svaret är ja, eftersom ingen kan veta orsaken till förkylningen och enligt 1177.se kan symptomen från Coronavirus vara just som vid en enklare förkylning. Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplik.

Barnet som kommer till förskolan är förkyld, skickar vi hem barnet?

Nej, inte om vi inte skulle ha gjort det i vanliga fall, däremot pratar vi med vårdnadshavarna om det dagen efter. Detta gäller även barn med sjuka syskon. Uppvisar barnet tecken på feber, hosta, och/eller andningssvårigheter kontaktas vårdnadshavare. Tänk på att om möjligt i första hand ringa den vårdnadshavaren som inte arbetar inom omsorgen eller andra samhällsviktiga yrken (om detta är känt).

Jag är orolig för att mitt barn ska smittas i skolan. Bör jag hålla mitt barn hemma trots att hen är frisk?

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att hålla friska barn och elever hemma från förskola och skola. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla personer med symtom på luftvägsinfektion, feber eller hosta - även lindriga sådana symtom - att stanna hemma för att inte smitta andra. 

Det går rykten om att en elev på mitt barns skola har smittats. Hur gör vi nu?

Skulle Mörbylånga kommun få fall av det nya coronaviruset på en skola finns det tydliga rutiner för hur detta hanteras. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Sjukvården har medicinsk kunskap och dokumentation om ditt barns sjukdomshistorik och kan göra en professionell bedömning över vilka åtgärder som kan behöva vidtas.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan: Coronaviruset - Det här gäller 

Kan ni inte stänga kommunens skolor?

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring skola och förskola. (klicka på länken för att komma till Folkhälsomyndighetens webbsida)

Folkhälsomyndigheten bedömer att stänga skolor inte är en effektiv åtgärd för att minska smitta i dagsläget. Däremot förbereder regeringen för att kunna ta ett sådant beslut framöver, om det skulle behövas. Om du har ett multisjukt barn och är orolig för barnets hälsa, ta kontakt med barnets läkare för råd. Samtliga gymnasieskolor och vuxenutbildningar kommer från och med den 18 mars att bedriva undervisningen på distans tillsvidare. 

Kan jag hälsa på min anhöriga som bor på något av kommunens omsorgsboenden?

Vi vill särskilt skydda och minska risken för personer i riskgrupperna på våra boenden att utsättas för smitta och uppmanar därför vänner och anhöriga att undvika onödiga besök på boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning samt aldrig genomföra besök om du har luftvägssymptom.

Är du som anhörig förkyld eller har andra symptom bör du undvika att besöka vård- och omsorgsboenden i Mörbylånga kommun. Syftet är att skydda våra mest utsatta äldre och personer i andra riskgrupper från smitta.

Om jag inte får besöka min anhörig, hur vet jag då hur personen mår?

Vi förbjuder inte besök utan uppmanar till restriktivitet och sunt förnuft, se ovan. Det är alltid möjligt att ringa till omsorgsboendet och höra hur personen mår.

Du kan alltid ringa till Mörbylånga kommuns servicecenter och be att få bli kopplad till den du vill tala med. Servicecenter når du på 0485-470 00

Vad händer om många anställda inom omsorgen blir sjuka?

Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos omsorgstagarna går först.

Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser bort. 

Hur tänker ni kring hygien?

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.

Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Hur arbetar ni för att se till att ingen smittas?

Vi följer våra hygienrutiner.
Varje medarbetare tar ansvar och stannar hemma om den är sjuk.
Vi informerar om att undvika onödiga besök på våra omsorgsboenden och aldrig göra ett besök vid sjukdomssymtom, då vi alla måste hjälpas åt att värna de som är i riskgruppen.

Vad har personalen i Mörbylånga kommun fått för restriktioner/instruktioner?

Våra medarbetare ska stanna hemma om de är sjuka.

Frågor om Coronaviruset?

Har du frågor om coronviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Misstänker du att du är smittad av coronavirus?

Om du rest i utsatta områden eller träffat någon som har rest i dessa områden och uppvisar symptom ska du kontakta sjukvården genom att ringa till 1177 (Vårdguiden).

Sidan uppdaterad 16 mars 2020 Kommentera sidan