Du är här: Start/Start/Nyheter/Vanliga frågor och svar om covid-19

Vanliga frågor och svar om covid-19

Mörbylånga kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu. Sidan uppdateras löpande.

Har du frågor om hur kommunens verksamheter påverkas av coronaviruset covid-19 och inte hittar svar här nedan? Då kan du kontakta oss på vårt upprättade informationsnummer 0485-477 00. Informationsnumret kommer att hållas öppen vardagar 08.00-16.00

Hur kan jag skydda mig själv och andra i dessa virustider?

Var noga med handhygienen och tvätta händerna med tvål och vatten ofta och noggrant.
Av omtanke om dig själv och andra, stanna hemma om du har sjukdomssymtom som exempelvis feber, hosta, halsont eller andra symtom på luftvägsinfektioner.
Var extra varsam när du hälsar på äldre personer, som är de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka.

När ska jag kontakta vården?

Enligt 1177 Vårdguiden behöver de allra flesta inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Om du plötsligt blir mycket sämre eller får andningsbesvär, även när du vilar, bör du däremot genast kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning.
Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Jag har tänkt gå på en tillställning som äger rum i Mörbylånga kommun. Kan jag det?

Det är alltid arrangörernas ansvar och beslut vad som gäller, exempelvis om en föreställning ställs in, skjuts upp eller om det går att få tillbaka pengarna för biljettkostnaderna.
Vad gäller de kulturarrangemang och sammankomster där Mörbylånga kommun står som arrangör, stoppar vi i enlighet med regeringens beslut alla evenemang med över 50 besökare. Även mindre evenemang kan ställas in. Bäst är att höra direkt med den som arrangerar tillställningen.

I Mörbylånga kommun har exempelvis evenemang som Kreativ verkstad på Kamerala Villan samt jobbmässan på Ölands köpstad ställts in.

Vad har kommunen för beredskap om smittan sprids här?

Kommunen följer utvecklingen noga och har en krisledningsgrupp har dagliga möten. Gruppen går igenom läget i kommunens egna verksamheter, stämmer av vilka frågor som kommer in och tar sedan beslut om vilka åtgärder som behövs. Gruppen har nära kontakt med Länsstyrelsen, Region Kalmar och andra aktörer. Mörbylånga kommun informerar också via egna kanaler, främst morbylanga.se.

Får ni på kommunen veta om det finns kommuninvånare som är smittade?

Region Kalmar informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte Region Kalmar ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som t ex bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Har vi någon konstaterat fall på en skola i kommunen?

Se svar på frågan ovanför.

Mitt barn har varit sjukt. När kan mitt barn återgå till skolan?

Barn och elever är välkomna tillbaka till skolan två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symptom.

Vågar man som äldre (70 år och uppåt) gå ut och handla?

Det är inte förbjudet att gå ut och handla. Folkhälsomyndigheten uppmanar dock alla äldre att undvika sociala kontakter och hålla avstånd till andra människor. Har man möjlighet att få hjälp med till exempel handling av matvaror etc bör man använda sig av den. Mörbylånga kommun har startat upp en servicetjänst för just inhandling av mat och andra basvaror. Du kan läsa mer om tjänsten här.

Läs mer på 1177 genom att klicka här.

Jag som vårdnadshavare är sjuk. Får mitt barn gå till skolan?

Förskola och fritidshem under sommarlovet: I yttersta nödfall. Om situationen är så att vårdnadshavaren är för sjuk för att ta hand om barnet och att ingen annan familjemedlem eller annan närstående person kan ta hand om det friska barnet. Vi vill med denna åtgärd minska risken för smittspridningen.
Om vårdnadshavare uppvisar förkylningssymptom, men arbetar hemifrån, rekommenderar vi att någon annan kan lämna eller hämta barnet på förskolan. Om detta inte är möjligt kontaktas avdelningen och hämtning och lämning sker utomhus.

Skola: Friska barn går till skolan, där har vi skolplikt.

Mitt barn är förkylt. Kan hen ändå gå i förskola/skola?

Nej, barn ska stanna hemma från förskola och skola med en enkel förkylning eftersom ingen kan veta orsaken till förkylningen och enligt 1177.se kan symptomen från Coronavirus vara just som vid en enklare förkylning. Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Får friska barn med sjukt syskon gå till förskola/skola?

Friskt förskolebarn med sjukt syskon ska stanna hemma då vårdnadshavare ändå är hemma med det sjuka syskonet. Detta för att minska risken för smittspridningen. Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Barnet som kommer till förskolan är förkyld, skickar vi hem barnet?

Ja, vi ringer efter någon av vårdnadshavarna redan vid enklare förkylningssymtom eftersom ingen kan veta orsaken till förkylningen och enligt 1177.se kan symptomen från coronavirus vara just som vid en enklare förkylning. Detta gäller även barn med sjuka syskon.

Jag är orolig för att mitt barn ska smittas i skolan. Bör jag hålla mitt barn hemma trots att hen är frisk?

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att hålla friska barn och elever hemma från förskola och skola. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla personer med symtom på luftvägsinfektion, feber eller hosta - även lindriga sådana symtom - att stanna hemma för att inte smitta andra. 

Det går rykten om att en elev på mitt barns skola har smittats. Hur gör vi nu?

Skulle Mörbylånga kommun få fall av det nya coronaviruset på en skola finns det tydliga rutiner för hur detta hanteras. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Sjukvården har medicinsk kunskap och dokumentation om ditt barns sjukdomshistorik och kan göra en professionell bedömning över vilka åtgärder som kan behöva vidtas.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan: Coronaviruset - Det här gäller 

Kan ni inte stänga kommunens skolor?

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring skola och förskola. (klicka på länken för att komma till Folkhälsomyndighetens webbplats).

Folkhälsomyndigheten bedömer att stänga skolor inte är en effektiv åtgärd för att minska smitta i dagsläget. Däremot förbereder regeringen för att kunna ta ett sådant beslut framöver, om det skulle behövas. Om du har ett multisjukt barn och är orolig för barnets hälsa, ta kontakt med barnets läkare för råd. Samtliga gymnasieskolor och vuxenutbildningar kommer från och med den 18 mars att bedriva undervisningen på distans tillsvidare. 

Kan jag hälsa på min anhöriga som bor på något av kommunens omsorgsboenden?

Vi vill särskilt skydda och minska risken för personer i riskgrupperna på våra boenden att utsättas för smitta. Sedan den 1 april råder det besöksförbud på samtliga äldreboenden i hela landet.

Om jag inte får besöka min anhörig, hur vet jag då hur personen mår?

Vi förbjuder inte besök på våra LSS-boenden utan uppmanar till restriktivitet och sunt förnuft. Det är alltid möjligt att ringa till omsorgsboendet och höra hur personen mår. Det råder just nu besöksförbud på våra äldreboenden. 

Digitala möten minskar risken för smittspridning. Det är trevligt att kunna se varandra även om det inte går att träffas fysiskt.

Har du en ipad, smartphone eller en dator är det möjligt att ha kontakt med anhöriga trots besöksförbud. Det finns många tillgängliga tjänster, till exempel Skype och Messenger som gör digitala möten möjliga.

Du kan alltid ringa till Mörbylånga kommuns servicecenter och be att få bli kopplad till den du vill tala med. Servicecenter når du på 0485-470 00

Vad händer om många anställda inom omsorgen blir sjuka?

Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos omsorgstagarna går först.

Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser bort. 

Hur tänker ni kring hygien?

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.

Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Hur arbetar ni för att se till att ingen smittas?

Från och med den 1 april råder besöksförbud på kommunens samtliga äldreboenden. Beslutet fattades av regeringen den 30 mars och är en åtgärd för att förhindra smittspridning av nya coronaviruset, covid-19.

Detta innebär att det inte längre är tillåtet att besöka kommunens äldreboenden vare sig man är frisk eller sjuk.

Vi förstärker information om våra hygienrutiner. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning. Samtliga anställda inom verksamhetsområde social omsorg ska gå en snabbutbildning om hur personal inom sjukvården och omsorgen möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19.

Instruktion till medarbetare med luftvägsymptom, även lindriga, att stanna hemma.
Vi har stängt våra mötesplatser för seniorer och uppmanar alla som är 70 år eller äldre, eller som befinner sig i en riskgrupp, att stanna hemma och undvika social kontakt

Vad har personalen i Mörbylånga kommun fått för restriktioner/instruktioner?

Våra medarbetare ska stanna hemma om de är sjuka.

Frågor om Coronaviruset?

Har du frågor om coronviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Misstänker du att du är smittad av coronavirus?

Om du rest i utsatta områden eller träffat någon som har rest i dessa områden och uppvisar symptom ska du kontakta sjukvården genom att ringa till 1177 (Vårdguiden).

Sidan uppdaterad 29 april 2020 Kommentera sidan