Du är här: Start/Start/Nyheter/Information till fastighetsägare gällande upprustning av en del av Skansgatan i Mörbylånga

Information till fastighetsägare gällande upprustning av en del av Skansgatan i Mörbylånga

Under vecka 36, med start den 4 september, kommer en omfattande renovering att genomföras på del av Skansgatan, från Esplanaden till korsningen Skolgatan/Skansgatan, i Mörbylånga.

Gatan kommer att fräsas och få rätt lutning. Även brunnar ska justeras. Därefter kommer vägen att beläggas med ny asfalt. Tillgängligheten på gatan kommer vara begränsad under arbetets gång. Tack för visad hänsyn!

För att underlätta för asfaltsläggarna uppmanar kommunen att fastighetsägare på berörd sträcka klipper sina häckar som eventuellt hänger ut över asfaltkanten. Om häcken inte har kapats in till kanten innan arbetsperioden börjar kommer varken entreprenören eller kommunen att ersätta eventuella skador på dessa häckar.

Om du har några frågor om gator och vägar är du välkommen att höra av dig till kommunens gatutekniker på vardagar kl. 9.30–11.30, tfn 0485-470 91.

Sidan uppdaterad 14 augusti 2018 Kommentera sidan