Du är här: Start/Start/Nyheter/Start för gång- och cykelvägsprojekt i Färjestaden

Start för gång- och cykelvägsprojekt i Färjestaden

Nu påbörjas den första etappen i projektet med gång- och cykelväg efter Järnvägsgatan i Färjestaden.

Måndagen den 17 september sätts grävskopan i marken för kommunens projekt med gång- och cykelväg, etapp 1, efter Järnvägsgatan i Färjestaden mellan Telegatan och Ljunggatan (se karta nedan).

Streckad linje efter Järnvägsgatan är där cykel- och gångväg kommer dras. Även vid den streckade linjen mellan husen 1:280 och 1:281 kommer det bli gång- och cykelväg. Från vändplanen, och uppåt fastigheten 1:276, blir det en asfaltsväg.

All etablering kommer att ske på kommunal mark och under måndagen den 17 september kommer framkomligheten att vara begränsad på grund av trädfällning. Det kommer vara flaggat för vägarbete under projekttiden i anslutning till vägen.

Projektet väntas vara klart och i drift den 1 december 2018.

Skanska är entreprenör och Tobias Throfast från Sweco är byggledare/projektansvarig.

Sidan uppdaterad 12 september 2018 Kommentera sidan