Du är här: Start/Start/Nyheter/Upplagsplats för muddermassor från Grönhögens hamn

Upplagsplats för muddermassor från Grönhögens hamn

Mörbylånga kommun fick under hösten 2019 tillstånd av Mark- och miljödomstolen att utföra muddringsarbeten samt anlägga en ny pir i Grönhögens hamn.

För att avvattna muddringsmassor krävs ett tillfälligt upplag, för vilket Mörbylånga kommun nu söker tillstånd hos Länsstyrelsen. Upplaget är beläget på fastigheten Ventlinge 7:62 i sydöstra Grönhögen, enligt kartan nedan.

Kommunen har lämnat in ett underlag för undersöknings- och avgränsningssamråd till Länsstyrelsen, vilket kan läsas via denna länk.

Med anledning av detta bjuder Mörbylånga kommun in till skriftligt samråd. Synpunkter skickas till projektets miljökonsult:

E-post: anna-karin.jonsson@wsp.com

alternativt
WSP Environmental
Att: Anna-Karin Jonsson
Box 34
371 21 Karlskrona

Sista dag att inkomma med synpunkter är den 2 februari 2020.

Klicka på kartan för att se större.

Här kan du läsa mer om muddringsarbetet i Grönhögens hamn.

Sidan uppdaterad 20 januari 2020 Kommentera sidan